Tuszyńska Krystyna

Artykuły w czasopismach:

Tuszyńska Krystyna
Wizerunek filozofa greckiego jako traskomunikatora zarządzającego zasobami językowymi i pozajęzykowymi
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: XVII, strony: 345-364, rok wydania: 2017

Tuszyńska Krystyna
Arystotelesowska definicja tragedii a definicja Gorgiasza w kontekście relacji dramaturg -widz
Archiwum Historii Myśli Filozoficznej i Społecznej PAN
rocznik: 2017, numer: 62, strony: 251-279, rok wydania: 2017

Tuszyńska Krystyna
A Few Aspects of well-known Athenian ISONOMIA in Ancient Greece and Its Opposition to the Profession of Logographer
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: XVI, strony: 0-0, rok wydania: 2016

Tuszyńska Krystyna
A Few Aspects of well-known Athenian ISONOMIA in Ancient Greece and Its Opposition to the Profession of a Logographer
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: XVI, strony: 207-218, rok wydania: 2016

Tuszyńska Krystyna, Trzaska Nina
Diachroniczny Sokrates Kostasa Varnalisa
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2015, numer: 15, strony: 219-264, rok wydania: 2015

Tuszyńska Krystyna
Ethical and Political Qualities of Epideictic Rhetoric in Ancient Greece
Porównania
rocznik: XVII, strony: 5-21, rok wydania: 2015

Tuszyńska Krystyna
Recenzja książki Karoliny Gortych- Michalak "Struktura polskich, greckich i cypryjskich aktów normatywnych. Studium porównawcze w aspekcie translatologicznym"
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2014, numer: 17, strony: 187-191, rok wydania: 2014

Tuszyńska Krystyna
Język grecki nie jest w kryzysie!
Czeskie Klimaty/Słowackie Klimaty/Greckie Klimaty
rocznik: 2014, numer: 1, strony: 7-7, rok wydania: 2014

Tuszyńska Krystyna
Późne utwory Kawafisa
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2011, strony: 185-195, rok wydania: 2011

Tuszyńska Krystyna
Reportaż z głębi wieków, czyli o liryce Konstandinosa Kawafisa
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2009, strony: 223-230, rok wydania: 2009

Augustyniak Danuta, Tuszyńska Krystyna
Sztuka ascezy - Salvatores Dei -tworzenie Nowego Boga przez Nikosa Kazantzakisa
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2009, strony: 195-201, rok wydania: 2009

Tuszyńska Krystyna
Konstandinos Kawafis w oczach Marguerite Youncenar
Slavia Occidentalis
rocznik: 2009, strony: 101-106, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Tuszyńska Krystyna
Jak ideał kobiecego piękna - Helena Trojańska wpłynęła na rozwój rodzajów retoryki greckiej? Dlaczego Gorgiasz i Izokrates pochwalili Helenę?
Redaktorzy: Marchewka Anna
Ideał i Antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej
strony: 141-155, rok wydania: 2018

Tuszyńska Krystyna
Wpływ filozofii Artura Schopenhauera, Fryderyka Nietzsche i Henri Bergsona na wczesną twórczość literacką greckiego modernisty Nikosa Kazantzakisa
Redaktorzy: Dworacki Sylwester, Jaworska-Wołoszyn Magdalena
Filozofia w literaturze i sztuce
strony: 117-137, rok wydania: 2018

Tuszyńska Krystyna
Konstandinos Kawafis jako poeta modernistyczny
Redaktorzy: Tuszyńska Krystyna
Miscellanea Novograeca Posnaniensia. Monografia jubileuszowa z okazji dziesięciolecia Zakładu Filologii Nowogreckiej w Instytucie Językoznawstwa UAM
strony: 21-49, rok wydania: 2015

Tuszyńska Krystyna
Dion z Prusy i Pierwsza Mowa o królestwie
Redaktorzy: Okoń Danuta
Elity w świecie starożytnym, rok wydania: 2015

Książki autorskie:

Tuszyńska Krystyna
Dion Chrysostomos, Peri Basileias II, IV, III; Dion z Prusy (Złotousty), Druga, Czwarta , Trzecia Mowa o królestwie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Rhetores Graeci
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3369-5

Tuszyńska Krystyna
Oratorstwo i retoryka grecka z wyborem tekstów źródłowych. Od oralnej kultury retorycznej Homera do konceptualizacji retoryki przez Arystotelesa
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3126-4

Tuszyńska Krystyna
Peri basileias I, Pierwsza Mowa o królestwie, Dion z Prusy (Chrysostomos)
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Rhetores Graeci
Poznań 2014
ISBN: 978-83-232-2737-3

Tuszyńska Krystyna
Dyskurs Diona z Prusy w Mowach o królestwie. Mariaż retoryki z filozofią
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2013
ISBN: 978-83-23225-47-8

Tomy zbiorowe:

Tuszyńska Krystyna
Miscellanea Novograeca Posnaniensia. Monografia jubileuszowa z okazji dziesięciolecia Zakładu Filologii Nowogreckiej w Instytucie Językoznawstwa UAM
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2015
ISBN: 978-83-232-2948-3