Gortych-Michalak Karolina

Artykuły w czasopismach:

Gortych-Michalak Karolina
Polish, Greek and Cypriot Civil Procedure Terminology in Translation. A Parametric Approach
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
rocznik: 2017, numer: 49, strony: 73-88, rok wydania: 2017

Gortych-Michalak Karolina
Greek Legal Language. A Different Approach. Review of Eleni Panaretou’s “Legal Discourse”. 2009. Athens: Papazisis. pp. 185
Comparative Legilinguistics
rocznik: , numer: 23, strony: 66-68, rok wydania: 2015

Gortych-Michalak Karolina
Performatives in Cypriot, Greek and Polish normative acts. A comparative study
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
rocznik: 2014, numer: 38, strony: 103-122, rok wydania: 2014

Gortych-Michalak Karolina
The Recipients of the Polish, Greek and Cypriot Laws
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2014, numer: 19, strony: 7-26, rok wydania: 2014

Grzybek Joanna, Gortych-Michalak Karolina
Polysemic terms in Chinese, German, Greek and Polish legal language. A comparative study
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2013, numer: 15, strony: 19-32, rok wydania: 2013

Gortych-Michalak Karolina
Polisemia w przekładzie prawniczym grecko-polskim i polsko-greckim
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2013, numer: 13, strony: 163-170, rok wydania: 2013

Gortych-Michalak Karolina
Super- i makrostruktura polskich, greckich i cypryjskich aktów normatywnych – studium porównawcze w aspekcie translatologicznym
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2013, numer: 14, strony: 111-130, rok wydania: 2013

Gortych-Michalak Karolina
Grecka terminologia łowiecka w świetle tekstów prawnych
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2013, numer: 28, strony: 5-15, rok wydania: 2013

Gortych-Michalak Karolina
Bhatia V.K., Candlin Ch. N., Evangelisti P. A. 2008. Language, Culture and the Law. The formulation of Legal Concepts across systems and Cultures. Linguistic Insights 64. Bern: Peter Lang reviewed by Karolina Gortych-Michalak
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2013, numer: 15, strony: 101-110, rok wydania: 2013

Gortych-Michalak Karolina
The Function of Αncient Greek in teaching legal translation of Modern Greek language
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2009, numer: 1, strony: 190-206, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Gortych-Michalak Karolina
Ασυνέχειες ή συνέχειες της ελληνικής νομικής γλώσσας (1974-2014)
Redaktorzy: Dimadis Konstantinos
Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature
strony: 439-472, rok wydania: 2015

Matulewska Aleksandra, Gortych-Michalak Karolina
Teaching Candidates for Certified Translators at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
Redaktorzy: Kierzkowska Danuta
New Tasks for Legal Interpreters and Translators in the Enlarged Europe
strony: 246-257, rok wydania: 2014

Gortych-Michalak Karolina
Środki językowe formułowania praw politycznych w konstytucji Polski, Grecji i Cypru
Redaktorzy: Niewiadomski Adam, Kondratczyk-Przybylska Dorota, Walewska Ewa
Język współczesnego prawa – polityka a język
strony: 21-39, rok wydania: 2014

Gortych-Michalak Karolina
Rola tłumacza w przekładzie prawny, polsko-greckim i grecko-polskim
Redaktorzy: Niewiadomski Adam, Kondratczyk Dorota, Walewska Ewa
Polski język prawny – media, społeczeństwo, edukacja
strony: 9-19, rok wydania: 2013

Gortych-Michalak Karolina
Etyczny aspekty dyglosji w języku Grecji i Cypru
Redaktorzy: Mróz Anna, Niewiadomski Adam, Pawelec Monika
Prawo, język, etyka
strony: 141-152, rok wydania: 2010

Gortych-Michalak Karolina
Definicja legalna w polskich, greckich i cypryjskich aktach normatywnych w aspekcie przekładu prawniczego grecko-polskiego
Redaktorzy: Mróz Anna, Niewiadomski Adam
Lingua Iuris
strony: 167-202, rok wydania: 2010

Gortych-Michalak Karolina, Matulewska Aleksandra
Translacyjne problemy wyrażania modalności deontycznej w tekstach aktów normatywnych w języku polskim, angielskim i greckim
Redaktorzy: Mróz Anna, Niewiadomski Adam, Pawelec Monika
Prawo i Język
strony: 65-78, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Gortych-Michalak Karolina
In Search of Equivalents in Legal Translation: A Parametric Approach to the Comparison of Legal Terminology in Polish and Greek
Wydawnictwo Naukowe CONTACT
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65287-53-3

Gortych-Michalak Karolina
Struktura polskich, greckich i cypryjskich aktów normatywnych. Studium porównawcze w aspekcie translatologicznym
Wydawnictwo Naukowe CONTACT
Seria: Dissertationes Legilinguisticae
Poznań 2013
ISBN: 978-83-60251-71-3