Stroński Krzysztof

Artykuły w czasopismach:

Stroński Krzysztof
On the syntax and semantics of past perfect participle and gerundive in early NIA. Evidence from eastern Pahari
Folia Linguistica Historica
rocznik: 2014, numer: 34, strony: 275-305, rok wydania: 2014

Stroński Krzysztof
'On the development of stative participles in Pahari’ Compounds.
Lingua Posnaniensis
rocznik: LV, numer: 2, strony: 135-150, rok wydania: 2013

Stroński Krzysztof, Machowski Szymon
An Axiomatic Approach to the General Theory of Compounds
Lingua Posnaniensis
rocznik: LIII, numer: 2, strony: 101-122, rok wydania: 2011

Stroński Krzysztof
Non-nominative Subjects in Rajasthani and Central Pahari. The Status of the Ergative and Obligative Constructions
Lingua Posnaniensis
rocznik: LII, numer: 1, strony: 81-97, rok wydania: 2010

Stroński Krzysztof
Variation of Ergativity Patterns in Indo-Aryan
Poznań Studies in Contemporary Linguistics
rocznik: 46, numer: 2, strony: 237-253, rok wydania: 2010

Stroński Krzysztof
Approaches to Ergativity in Indo-Aryan
Lingua Posnaniensis
rocznik: 2009, strony: 77-118, rok wydania: 2009

Stroński Krzysztof
On the Origin of the Ergative Postposition in Hindi
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 62, numer: 1, strony: 175-186, rok wydania: 2009

Dyczkowski Krzysztof, Kordek Norbert, Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof
A Comparative Phonetic Grammar on the Example of Mandarin Chinese and Polish
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 62, numer: 1, strony: 80-91, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Stroński Krzysztof, Tokaj Joanna, Verbeke Staartje
A diachronic account of converbal constructions in Old Rajasthani
Redaktorzy: Cennamo Michela, Fabrizio Claudia
Historical Linguistics 2015 Selected papers from the 22nd International Conference on Historical Linguistics, Naples, 27-31 July 2015, rok wydania: 2019

Jaworski Rafał, Jassem Krzysztof, Stroński Krzysztof
Binary Classification Algorithms for the Detection of Sparse Word Forms in New Indo-Aryan Languages
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph, Kubis Marek
Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics, 7th Language and Technology Conference, LTC 2015, Poznań, Poland, November 27-29, 2015, Revised Selected Papers
strony: 123-136, rok wydania: 2018

Stroński Krzysztof
Pahari inscriptional Corpora and the reconstruction of the Indo-Aryan languages
Redaktorzy: Joshi B.K., Joshi Maheshwar
Unfolding Central Himalaya: The Cradle of Culture (December 11-14, 2015
strony: 46-69, rok wydania: 2017

Jaworski Rafał, Stroński Krzysztof
Automatic converb detection in early Braj
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics- Proceedings of 8th Language & Technology Conference
strony: 342-346, rok wydania: 2017

Dahl Eystein, Stroński Krzysztof
Ergativity in Indo-Aryan and beyond
Redaktorzy: Dahl Eystein, Stroński Krzysztof
Indo-Aryan Ergativity in Typological and Diachronic Perspective
strony: 1-38, rok wydania: 2016

Stroński Krzysztof
Syntactic lability vs. ergativity in Indo-Aryan
Redaktorzy: Dahl Eystein, Stroński Krzysztof
Indo-Aryan Ergativity in Typological and Diachronic Perspective
strony: 237-258, rok wydania: 2016

Jassem Krzysztof, Jaworski Rafał, Stroński Krzysztof
Manual and Automatic Tagging of Indo-Aryan Languages
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics- Proceedings of 8th Language & Technology Conference
strony: 550-554, rok wydania: 2015

Dyczkowski Krzysztof, Kordek Norbert, Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof
Computing the hierarchy of articulary dimensions
Redaktorzy: Ganzha Maria , Paprzycki Marcin
Proceedings of International Multiconference on Computer Science and Information Technology,
strony: 193-197, rok wydania: 2009

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Zabrocki Władysław
Sekretarz redakcji: Stroński Krzysztof
Lingua Posnaniensis
Walter de Gruyter
Poznań
ISSN: 2083-6090

Książki autorskie:

Dyczkowski Krzysztof, Kordek Norbert, Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof
Gramatyka fonetyczna w ujęciu aksjomatycznej teorii języka. Analiza komputerowa języków polskiego, chińskiego i hindi
Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-63664-70-1

Dyczkowski Krzysztof, Kordek Norbert, Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof
Gramatyka fonetyczna w ujęciu aksjomatycznej teorii języka. Analiza komputerowa polskiego, chińskiego i hindi
Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-63664-70-1

Stroński Krzysztof
Synchronic and Diachronic Aspects of Ergativity in Indo-Aryan
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Seria Językoznawstwo
Poznań 2011
ISBN: 978-83-232-2206-4

Tomy zbiorowe:

Dahl Eystein, Stroński Krzysztof
Indo-Aryan Ergativity in Typological and Diachronic Perspective
John Benjamins Publishing Company
Seria: LonISBN 9789027206930
Amsterdam 2016
ISBN: 9789027206930

Stroński Krzysztof
Культурные коды в сознании и языке
Изд-во СаГА
Seria: -
Samara 2015
ISBN: 978-5-98-996-167-

Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof, Szczyszek Michał
Od wspólnot komunikatywnych do kontaktów międzywspólnotowych
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznań 2013
ISBN: 978-83-7654-281-2

Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof, Szczyszek Michał
Poznańskie Spotkania Językoznawcze, Wspólnoty komunikacyjne
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Poznań 2013
ISBN: 978-83-7654-284-3

Nowakowski Paweł, Stroński Krzysztof, Szczyszek Michał
. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. TOM 26: Od wspólnot komunikatywnych do kontaktów międzywspólnotowych
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Poznań 2013
ISBN: 978-83-7654-281-2

Stroński Krzysztof, Wiertlewski Stefan, Zabrocki Władysław
Oblicza języka
Ernst Klett Sprachen
Stuttgart-Poznań 2005 2005