Kubicki Sebastian

Artykuły w czasopismach:

Kubicki Sebastian
"Wojna u bram" Szełomo ben Aharona z Poswola (polski przekład "Wstępu")
Kwartalnik Historii Żydów
rocznik: 259, numer: 3, strony: 711-733, rok wydania: 2016

Kubicki Sebastian
Szełomo ben Aharon
Studia Azjatystyczne
rocznik: 2, numer: 2, strony: 77-87, rok wydania: 2016

Kubicki Sebastian
Review of Yehuda ben David Kukizov, History of Karaite Scholars. Events from generation to generation from Adam to 1890
Karaite Archives
rocznik: 2016, numer: 4, strony: 187-190, rok wydania: 2016