Waśniewska Agnieszka

Artykuły w tomach zbiorowych:

Zagrodnicka Małgorzata, Waśniewska Agnieszka
Akustyczna analiza mowy osób z afazją motoryczną
Redaktorzy: Kuczera Marcin
Zagadnienia aktualne poruszane przez młodych naukowców
strony: 384-389, rok wydania: 2015