Koutny Ilona

Artykuły w czasopismach:

Koutny Ilona
Michela Lipari, Humphrey Tonkin (eds) 2015: Interlingvo inter lingvoj. Prilingvaj eseoj. Belartaj konkursoj de UEA. Rotterdam: UEA. 272 p.
La Ondo de Esperanto
rocznik: 2017, numer: 11, strony: 0-0, rok wydania: 2017

Koutny Ilona
Can complexity be planned?
Interdisciplinary Description of Complex Systems (INDECS)
rocznik: 13, numer: 2, strony: 236-249, rok wydania: 2015

Koutny Ilona
A typological description of Esperanto as a natural language
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2015, numer: 10, strony: 43-62, rok wydania: 2015

Koutny Ilona
Florilegium Interlinguisticum. Festschrift für Detlev Blanke zum 70. Geburtstag
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2013, numer: 8, strony: 173-177, rok wydania: 2013

Koutny Ilona
From semantic networks to dictionary structures
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2012, numer: 7, strony: 115-128, rok wydania: 2012

Koutny Ilona
Rolo de la planlingvo esperanto en Mez-Orienta Eŭropo
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2011, numer: 6, strony: 145-154, rok wydania: 2011

Koutny Ilona
In welchen Farben sehen die Ungarn die Welt? Kontrastiv-phraseologische Untersuchung
Berliner Berichte zur Hungarologie
rocznik: 2011, numer: 16, strony: 169-187, rok wydania: 2011

Koutny Ilona
A poznani UAM Magyar Szakjának a bemutatása
THL2
rocznik: 2010, numer: 1, strony: 46-52, rok wydania: 2010

Koutny Ilona
Pillantás a tudományos szókincs világába
Hungarológiai Évkönyv
rocznik: 2010, numer: 2010, strony: 43-54, rok wydania: 2010

Koutny Ilona
István Szerdahelyi (1924-1987) und sein Wirken für die Interlinguistik
Interlinguistische Informationen
rocznik: 2010, numer: 17, strony: 81-92, rok wydania: 2010

Koutny Ilona
Esperanto kaj interlingvistiko en superagradaj lernejoj
Internacia Pedagogia Revuo
rocznik: 2010, numer: 2, strony: 17-20, rok wydania: 2010

Koutny Ilona
Rendszerváltozás – nyelvi változás
THL2
rocznik: 2009, numer: 1, strony: 79-90, rok wydania: 2009

Koutny Ilona
Loke kaj fake, internacie kaj home. Prof. István Szerdahelyi (1924-1987)
Internacia Pedagogia Revuo
rocznik: 2009, numer: 3, strony: 23-29, rok wydania: 2009

Koutny Ilona
Esperanto im Rahmen der Sprachtypologie
Interlinguistische Informationen
rocznik: 2009, numer: 16, strony: 117-130, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Koutny Ilona
Tipologia karakterizo de esperanto kiel natura lingvo
Redaktorzy: Kiselman Christer, Corsetti Renato, Dasgupta Probal
Aliroj al Esperanto
strony: 129-146, rok wydania: 2018

Koutny Ilona
Wykluczenie na tle językowym i sytuacja językowa w UE
Redaktorzy: Sałustowicz Piotr, Kalinowski Sławomir, Goryńska-Bittner Barbara
„Bliżej ludzi“ – propramem dla nauk społecznych?
strony: 153-162, rok wydania: 2018

Koutny Ilona
Nyelvi világkép az állatvilágra vonatkozó frazeológiában
Redaktorzy: Bubak Grzegorz, Nagy Laszlo, Tatrai Szilard
Lengyel-Magyar Hungarológiai Kutatások (Polsko-Węgierskie Badania Hungarologiczne)
strony: 285-201, rok wydania: 2018

Koutny Ilona
Dalla lingua pianificata di Zamenhof fino alla lingua che si evolve in modo naturale: tappe dell’evoluzione dell’esperanto
Redaktorzy: --- ---
A Ludwik Zamenhof nel centenario della morte
strony: 97-108, rok wydania: 2018

Koutny Ilona
Fogalmi rendszer és szótári struktúra
Redaktorzy: Koutny Ilona, Piotrowiak-Junkiert Kinga, Kornatowski Paweł, Németh Szabolcs
A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás. Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka
strony: 81-89, rok wydania: 2017

Koutny Ilona
Ĉu facila lingvo facile lerneblas? Pri la komplekseco de esperanto.
Redaktorzy: Gobbo Federico
Lingua, politica, cultura: Serta gratulatoria in honorem Renato Corsetti
strony: 220-237, rok wydania: 2016

Koutny Ilona
Esperanto kaj internacia komunikado en universitata kadro
Redaktorzy: Belosević Maria
La arto instrui valide, valore, elkore. Prelegaro de la tago de lernado dum la 100-a UK, 2015
strony: 15-19, rok wydania: 2016

Koutny Ilona
Esperantologio kaj formado de esperanto-instruistoj en universitato
Redaktorzy: Grosjean Mireille
Prelegaro de la Tria Tutmonda Kolokvo pri Instruado do Esperanto
strony: 26-33, rok wydania: 2016

Koutny Ilona
Nyelvi világkép a növényekre vonatkozó magyar és lengyel frazeológiában
Redaktorzy: Dziewońska-Kiss Dorota, Janiec-Nyitrai Agnieszka, Ráduly Zsuzsanna
Polono-Hungarica 2016. Irodalom – Nyelvészet – Történelem – Kultúra. A 2016. május 12-én és 13-án tartott nemzetközi tudományos konferencia anyaga
strony: 187-196, rok wydania: 2016

Koutny Ilona
A nemzetközi és kultúraközi kommunikáció alternatívái az EU-ban
Redaktorzy: Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva
MANYE XXIII. Nyelv – társadalom – kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I.–II.
strony: 243-250, rok wydania: 2014

Koutny Ilona
Kompozicionalitás és lexikalizálódás egy tervezett nyelv esetében
Redaktorzy: Havas Ferenc, Horváth Katalin, Kugler Nóra, Vladár Zsuzsa
Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére
strony: 144-151, rok wydania: 2014

Koutny Ilona
Eszperantó a beszédszintézisben. Esperanto en parolsintezo
Redaktorzy: Barandovská-Frank Věra, Lobin Günter
Littera Scripta Manet. Serta in honorem Helmar Frank. Festschrift zum 80. Geburtstag von Prof. Helmar Frank. Parallele Texte in Deutsch, Englisch u. a. Sprachen und in Esperanto
strony: 10-0, rok wydania: 2013

Koutny Ilona
Kiel niaj pensoj vortiĝas
Redaktorzy: Kiselman Christer, Maradan Mélanie
Aktoj de la 35-a Esperantologia Konferenco
strony: 35-48, rok wydania: 2013

Koutny Ilona
Ĉu esperanto estas eŭropa lingvo?
Redaktorzy: Ligęza Lidia, Łomnicki Adam
Esperanto aplikata. Sciencaj kajeroj nro 1
strony: 55-64, rok wydania: 2013

Koutny Ilona
Metakommunikáció és frazeológia
Redaktorzy: Koutny Ilona, David Maria, Németh Szabolcs, Kornatowski Paweł
Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás (t. I)
strony: 46-54, rok wydania: 2012

Koutny Ilona
Kolory, które łączą
Redaktorzy: Koutny Ilona, David Maria, Németh Szabolcs, Kornatowski Paweł
Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás (t. II)
strony: 158-171, rok wydania: 2012

Koutny Ilona
Verbaj strukturoj en Esperanto kaj rimarkoj pri ilia instruado
Redaktorzy: Haupenthal Reinhard
Instrui – dokumenti – organizi. Festlibro por la 80a naskiĝtago de Claude Gacond
strony: 165-174, rok wydania: 2011

Koutny Ilona
Esperantlingva bildo de la mondo
Redaktorzy: Blanke Detlev, Lins Ulrich
La arto labori kune. Festlibro por Humphrey Tonkin
strony: 290-305, rok wydania: 2010

Koutny Ilona
Esperanto en komputa lingvistiko – retrorigardo
Redaktorzy: Nosková Katarina, Balaz Peter
Modernaj teknologioj por Esperanto
strony: 91-104, rok wydania: 2010

Koutny Ilona
Esperanta leksikografio en la epoko de komputiloj
Redaktorzy: Koutny Ilona
Abunda fonto. Memorlibro omaĝe al prof. István Szerdahelyi
strony: 402-407, rok wydania: 2009

Koutny Ilona
Rolo de Esperanto en la interkultura komunikado
Redaktorzy: Łomnicki Adam, Kamiński Robert
La pedagogio de Esperanto antau la defioj de interkultura komunikado
strony: 55-59, rok wydania: 2009

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Koutny Ilona
Język. Komunikacja. Informacja.
Rys
Poznań
ISSN: 1896-9585

Tomy zbiorowe:

Koutny Ilona, Piotrowiak-Junkiert Kinga, Kornatowski Paweł, Németh Szabolcs
A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás. Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka
Rys
Seria: Bibliotheca Hungarica
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-53-9

Koutny Ilona, David Maria, Németh Szabolcs, Kornatowski Paweł
Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás (t. I)
ProDruk
Poznań 2012
ISBN: 978-83-61607-90-8

Koutny Ilona, David Maria, Németh Szabolcs, Kornatowski Paweł
Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás (t. II)
ProDruk
Poznań 2012
ISBN: 978-83-61607-90-8

Koutny Ilona
Abunda fonto. Memorlibro omaĝe al prof. Istvan Szerdahelyi
Wydawnictwo i Drukarnia Prodruk
Poznań 2009
ISBN: 9788361607328

Koutny Ilona
Abunda fonto. Memorlibro omaĝe al prof. István Szerdahelyi
ProDruk
Poznań 2009
ISBN: 978-83-61607-32-8