Kuźma Elżbieta

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kuźma Elżbieta
Co może zaoferować biblioteka naukowa swoim czytelnikom w dobie wzrastającej komputeryzacji życia codziennego
Redaktorzy: Brzezińska - Stec Halina, Żochowska Jolanta
Biblioteki bez użytkowników? Diagnoza problemu
strony: 317-326, rok wydania: 2015

Kuźma Elżbieta
Etyka zawodu bibliotekarza a etyczność w awansowaniu pracowników bibliotek
Redaktorzy: Brzezińska - Stec Halina
Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja?
strony: 75-85, rok wydania: 2013

Kuźma Elżbieta
Biblioteka filologiczna NOVUM Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - jako przykład bibliotekarstwa uczestniczącego
Redaktorzy: Kudrawiec Jolanta
Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące
strony: 205-219, rok wydania: 2012