Kozakiewicz Joanna

Artykuły w czasopismach:

Kozakiewicz Joanna
Romowie w węgierskim dyskursie prasowym na podstawie analizy Węgierskiego Korpusu Narodowego
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2013, numer: 8, strony: 20-30, rok wydania: 2013

Kozakiewicz Joanna
Polityka językowa Rumunii a dialekt csángó
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2012, numer: 7, strony: 23-35, rok wydania: 2012

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kozakiewicz Joanna
A romákat illető magyar sajtódiskurzus néhány aspektusa. A Magyar Nemzeti Szövegtár anyagának kvantitatív vizsgálata
Redaktorzy: Gécseg Zsuzsanna
LingDok 14. Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai
strony: 125-143, rok wydania: 2015

Kozakiewicz Joanna
A moldvai csángó nyelvjárás néhány aspektusa
Redaktorzy: Koutny Ilona, David Maria, Németh Szabolcs, Kornatowski Paweł
Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás (t. I)
strony: 97-103, rok wydania: 2012

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Nowak Piotr
Sekretarz redakcji: Kozakiewicz Joanna
Język, Komunikacja, Informacja
Wydawnictwo Rys
Poznań
ISSN: 1896-9585

Książki autorskie:

Kozakiewicz Joanna
Językowe środki wykluczania. Obraz Romów we współczesnej prasie węgierskiej z perspektywy Krytycznej Analizy Dyskursu
Wydział Neofilologii UAM
Seria: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947198-7-6