Wagner Agnieszka

Artykuły w czasopismach:

Wagner Agnieszka
Współczesne metody badań nad intonacją wypowiedzi słownych. Przykład zastosowania wybranych metod do analizy melodii wiersza.
Poradnik Językowy
rocznik: 2016, numer: 7, strony: 54-67, rok wydania: 2016

Wagner Agnieszka
Czy języki posiadają stabilne, kontrastywne własności rytmiczne? Dowody eksperymentalne z języka polskiego
Prace filologiczne
rocznik: 2016, numer: 69, strony: 515-533, rok wydania: 2016

Wagner Agnieszka, Bachan Jolanta, Klessa Katarzyna, Demenko Grażyna
Przegląd wybranych aspektów analizy prozodii mowy spontanicznej na potrzeby technologii mowy
Prace filologiczne
rocznik: 2015, numer: 66, strony: 271-298, rok wydania: 2015

Wagner Agnieszka
Akustyczne wyznaczniki rytmu w wypowiedziach mówców natywnych i nienatywnych języka polskiego
Prace filologiczne
rocznik: 2015, strony: 249-270, rok wydania: 2015

Klessa Katarzyna, Wagner Agnieszka, Oleśkowicz-Popiel Magdalena, Karpiński Maciej
Paralingua – a new speech corpus for the studies of paralinguistic features.
Procedia – Social and Behavioral Science
rocznik: 2013, numer: 95, strony: 48-58, rok wydania: 2013

Wagner Agnieszka
Ilościowy opis rytmu w języku polskim jako obcym
Konińskie Studia Językowe
rocznik: 2013, numer: 3, strony: 321-340, rok wydania: 2013

Wagner Agnieszka
Automatic labeling of prosody
Speech and Language Technology
rocznik: 1112, numer: 1415, strony: 157-168, rok wydania: 2012

Klessa Katarzyna, Wagner Agnieszka, Oleśkowicz-Popiel Magdalena
Using “Paralingua” database for investigation of affective states and paralinguistic features
Speech and Language Technology
rocznik: 1112, numer: 1415, strony: 71-91, rok wydania: 2012

Demenko Grażyna, Wagner Agnieszka, Cylwik Natalia
The use of speech technology in foreign language pronunciation training
Archives of Acoustics
rocznik: 2010, numer: 35, strony: 303-329, rok wydania: 2010

Wagner Agnieszka, Cylwik Natalia
Creation of the linguistic content for the pronunciation tutoring system AzAR 3.0
Speech and Language Technology
rocznik: 0910, numer: 1213, strony: 145-156, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wagner Agnieszka
Stability of timing patterns in Polish. Experimental verification of the rhythm class hypothesis
Redaktorzy: Abrahamsen Jardar , Koreman Jacques, van Dommelen Wim
Nordic Prosody XII
strony: 167-180, rok wydania: 2017

Wagner Agnieszka, Bachan Jolanta
Speaking rate variation and the interaction between hierarchical rhythmic levels
Redaktorzy: Mobius Bernd, Steiner Ingmar, Trouvain Jurgen
Tagungsband der 28. Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2017
strony: 308-315, rok wydania: 2017

Wagner Agnieszka, Klessa Katarzyna, Bachan Jolanta
Polish rhythmic database – new resources for speech timing and rhythm analysis
Redaktorzy: Calzolari Nicoletta, Choukri Khalid, Declerck Thierry, Goggi Sara , , Piperidis Stelios
LREC 2016, Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation
strony: 4678-4683, rok wydania: 2016

Demenko Grażyna, Bachan Jolanta, Wagner Agnieszka, Wyroślak Piotr
Speech Corpus Creation for Automatic Analysis of Phonetic Convergence
Redaktorzy: Jokisch Oliver
Studientexte zur Sprachkommunikation - Proceedings of 27th Conference on Electronic Speech Signal Processing (ESSV)
strony: 183-190, rok wydania: 2016

Wagner Agnieszka, Klessa Katarzyna
The influence of tempo and speaking style on timing patterns in Polish
Redaktorzy: Botinis Antonis
Proceedings of the 6th ISEL Conference on Experimental Linguistics
strony: 86-89, rok wydania: 2015

Wagner Agnieszka
Pronunciation training in L2 Polish using a CAPT system AzAR
Redaktorzy: Turula Anna, Mikołajewska Beata
Insights into Technology Enhanced Language Pedagogy
strony: 181-192, rok wydania: 2015

Bachan Jolanta, Wagner Agnieszka, Klessa Katarzyna, Demenko Grażyna
Consistency of Prosodic Annotation of Spontaneous Speech for Technology Needs
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
Proceedings of the 7th Language & Technology Conference
strony: 125-129, rok wydania: 2015

Wagner Agnieszka
Description of Polish speech rhythm using rhythm metrics and time-delay approach: A comparative study
Redaktorzy: Campbell Nick, Gibbon Dafydd, Hirst Daniel
Proceedings of the 7th Speech Prosody Conference
strony: 366-370, rok wydania: 2014

Wagner Agnieszka
Rhythmic structure of utterances in native and non-native Polish
Redaktorzy: Campbell Nick, Gibbon Dafydd, Hirst Daniel
Proceedings of the 7th Speech Prosody Conference
strony: 337-341, rok wydania: 2014

Klessa Katarzyna, Karpiński Maciej, Wagner Agnieszka
Annotation Pro – a new software tool for annotation of linguistic and paralinguistic features
Redaktorzy: Hirst Daniel, Bigi Brigitte
Tools and Resources for the Analysis of Speech Prosody (TRASP)
strony: 51-54, rok wydania: 2013

Wagner Agnieszka
Struktura rytmiczna wypowiedzi w polskiej mowie natywnej i nienatywnej
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 499-510, rok wydania: 2013

Wagner Agnieszka, Klessa Katarzyna
F0 contour and segmental duration modeling using prosodic features.
Redaktorzy: Hasegawa-Johnson Mark
Proceedings of Speech Prosody 2010, rok wydania: 2010

Wagner Agnieszka
Analysis and recognition of accentual patterns
Redaktorzy: Hasegawa-Johnson Mark
Proceedings of Speech Prosody 2010, rok wydania: 2010

Cylwik Natalia, Wagner Agnieszka, Demenko Grażyna
The EURONOUNCE corpus of non-native Polish for ASR-based Pronunciation Tutoring System
Redaktorzy: Eskenazi Maxine, Russell Martin
Proceedings of the 2nd ISCA Workshop of Speech and Language Technology in Education (SLaTE’09), rok wydania: 2009

Demenko Grażyna, Cylwik Natalia, Wagner Agnieszka
Applying Speech and Language Technology to Foreign Language Education
Redaktorzy: Ganzha Maria , Paprzycki Marcin
Proceedings of International Multiconference on Computer Science and Information Technology,
strony: 457-463, rok wydania: 2009

Demenko Grażyna, Wagner Agnieszka, Cylwik Natalia, Jokisch Oliver, Koloska Uwe, Hirschfeld Diane
An Audiovisual Feedback System for Acquiring L2 Pronunciation and L2 Prosody
Redaktorzy: Eskenazi Maxine, Russell Martin
Proceedings of the 2nd ISCA Workshop of Speech and Language Technology in Education (SLaTE’09), rok wydania: 2009

Wagner Agnieszka
Analysis and recognition of accentual patterns
Redaktorzy: Moore Roger
Proceedings of INTERSPEECH 2009, 10th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Brighton, United Kingdom, September 6-10, 2009
strony: 2427-2430, rok wydania: 2009

Demenko Grażyna, Wagner Agnieszka, Cylwik Natalia, Jokisch Oliver, Koloska Uwe, Hirschfeld Diane
Audiovisual feedback for foreign language learning
Redaktorzy: Panchanathan Sethuraman
Proceedings of the International Conference on Internet and Multimedia Systems and Applications (IASTED’09), rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Wagner Agnieszka
Rytm w mowie i języku w ujęciu wielowymiarowym
Dom wydawniczy Elipsa
Seria: językoznawcza
Warszawa 2017
ISBN: 978-83-8017-168-8

Tomy zbiorowe:

Klessa Katarzyna, Bachan Jolanta, Wagner Agnieszka, Karpiński Maciej, Śledziński Daniel
9th International Conference on Speech Prosody 2018
International Speech Communication Association
Poznań 2018
ISBN: 2333-2042