Karmińska Eliza

Artykuły w czasopismach:

Karmińska Eliza
Nijakość w języku i neutralność w literaturze jako sygnał odmienności kulturowej?
Etnolingwistyka
rocznik: 2018, numer: 30, strony: 115-134, rok wydania: 2018

Karmińska Eliza
Miejscy muzykanci z Bremy braci Grimm – baśń o uchodźcach i rynku pracy. Krytyczny przegląd przekładów na język polski
Orbis Linguarum
rocznik: 2018, numer: 48, strony: 303-314, rok wydania: 2018

Karmińska Eliza
O niektórych aspektach tradycji czytania i przekładania literatury dla dzieci. Na kanwie recenzji książki Joanny Dybiec-Gajer, Złota różdżka – od książki dla dzieci po dreszczowiec raczej dla dorosłych
Porównania
rocznik: 2018, numer: 22, strony: 383-397, rok wydania: 2018

Karmińska Eliza
Znaczenie baśni Von dem Fischer un syner Fru (O rybaku i jego żonie) dla zbioru Kinder- und Hausmärchen braci Grimm i jej przekłady na język polski
Rocznik Przekładoznawczy
rocznik: 2017, numer: 12, strony: 293-310, rok wydania: 2017

Karmińska Eliza
„Tajemnicze dziecko” jako pamflet pedagogiczny. Nieznana baśń E.T.A. Hoffmanna
Filoteknos
rocznik: 2017, numer: 7, strony: 177-188, rok wydania: 2017

Karmińska Eliza
O konieczności polskiego przekładu pierwszego wydania „Baśni dla dzieci i dla domu” braci Grimm z lat 1812 i 1815
Rocznik Przekładoznawczy
rocznik: 2016, numer: 11, strony: 77-92, rok wydania: 2016

Karmińska Eliza
Przedwojenna seria translatorska Tajemniczego dziecka E. T. A. Hoffmanna
Przekładaniec
rocznik: 2016, numer: 32, strony: 45-67, rok wydania: 2016

Karmińska Eliza
Wiedergabe von Personennamen in der gegenwärtigen polnischen Übersetzung der „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm
Namenkundliche Informationen
rocznik: 2016, numer: 107/108, strony: 0-0, rok wydania: 2016

Karmińska Eliza
Polska seria przekładowa „Dziadka do Orzechów i Króla Myszy” E. T. A. Hoffmanna
Studia interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
rocznik: 2014, numer: 8, strony: 56-87, rok wydania: 2014

Karmińska Eliza
Baśnie braci Grimm a język przekładu
Polonistyka
rocznik: 2013, numer: 5, strony: 43-50, rok wydania: 2013

Karmińska Eliza
Polskie adaptacje Dziadka do Orzechów i Króla Myszy E. T. A. Hoffmanna
Przekładaniec
rocznik: 2013, numer: 27, strony: 91-115, rok wydania: 2013

Karmińska Eliza
„Niebieska broda”, czyli dlaczego nie należy tłumaczyć baśni braci Grimm z języka rosyjskiego
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2013, numer: 8, strony: 58-77, rok wydania: 2013

Karmińska Eliza
Tłumacz – archeolog słodyczy
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2012, numer: 26, strony: 74-81, rok wydania: 2012

Karmińska Eliza
Polskie dzieje baśni braci Grimm
Przekładaniec
rocznik: 2009, numer: 22, strony: 80-96, rok wydania: 2011

Karmińska Eliza
Polskie losy tytułowego imienia Rumpelstilzchen z baśni braci Grimm
Onomastica
rocznik: 2010, numer: 54, strony: 51-67, rok wydania: 2010

Artykuły w tomach zbiorowych:

Karmińska Eliza
"W pięknych jej różowych ustach prozaiczna nawet prawda nabiera poezji" - obraz kobiety a światopogląd tłumacza ("Der Sandmann" E.T.A. Hoffmannna w przekładzie Felicjana Faleńskiego
Redaktorzy: Gaś Swietłana, Kalecińska Dorota, Wawrzyniak Sandra
Brudne, odrażające, niechciane w języku i literaturze
strony: 99-109, rok wydania: 2018

Karmińska Eliza
Paul Maars Sams als das „fremde Kind“ in der polnischen Übersetzung
Redaktorzy: Sommerfeld Beate, Kęsicka Karolina, Korycińska-Wegner Małgorzata, Fimiak-Chwiłkowska Anna
Übersetzungskritisches Handeln. Modelle und Fallstudien
strony: 85-98, rok wydania: 2017

Karmińska Eliza
Przekład literacki a światopogląd tłumacza. Der Sandmann E. T. A. Hoffmanna w przekładzie Antoniego Langego
Redaktorzy: Aleksandrzak Magdalena, Ciepielewska-Kaczmarek Luiza, Urban Anna
Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy, rok wydania: 2016

Karmińska Eliza
Kinder- und Hausmärchen in Polen. Übersetzung oder Bearbeitung?
Redaktorzy: Brinker-von der Heyde Claudia, Ehrhardt Holger, Ewers Hans-Heino, Inder Annekatrin
Märchen, Mythen und Moderne. 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Kongressband
strony: 341-357, rok wydania: 2015

Karmińska Eliza
Das Märchen „Rumpelstilzchen” (KHM 55) in polnischen Übersetzungen. Eine Fallstudie zur Rezeption der „Kinder- und Hausmärchen“ in Polen
Redaktorzy: Biaduń-Grabarek Hanna, Firyn Sylwia
Aspekte der philologischen Forschung von Jacob Grimm und der Märchenübersetzung ins Polnische
strony: 135-144, rok wydania: 2014

Karmińska Eliza
Grimm’s Children’s and Household Tales in Polish translations – a voice of a translator
Redaktorzy: Skibińska Elżbieta, Heydel Magda, Paprocka Natalia
La voix du traducteur à l, rok wydania: 2014

Karmińska Eliza
Geneza baśni braci Grimm a ich przekład na język polski
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 105-115, rok wydania: 2013

Karmińska Eliza
Wer hat Angst vor den Brüdern Grimm? Zur Geschichte und Gegenwart der Kinder- und Hausmärchen in Polen
Redaktorzy: Pecher Claudia
Märchen –(k)ein romantischer Mythos
strony: 249-266, rok wydania: 2013

Karmińska Eliza
Nowy przekład baśni braci Grimm – między tradycją a wiernością
Redaktorzy: Grabowski Adam, Zaorska Magdalena
Bajkowe inspiracje językoznawców, pedagogów i psychologów
strony: 168-181, rok wydania: 2012

Karmińska Eliza
Czy możliwy jest przekład doskonały. Kultura w przekładzie – inwariant czy naddatek semantyczny?
Redaktorzy: Nowożenowa Zoja
Tekst jako kultura. Kultura jako tekst
strony: 238-248, rok wydania: 2011

Karmińska Eliza
Anna Wierzbickas semantische Primitiva und ihre Bedeutung für die Translatorik
Redaktorzy: Małgorzewicz Anna
Translation:Theorie, Praxis, Didaktik
strony: 59-66, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Karmińska Eliza, Sommerfeld Beate, Fimiak-Chwiłkowska Anna
Między manipulacją a autonomicznością estetyczną - przekład literatury dla dzieci
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3263-6