Oshchepkova Anastasia

Artykuły w czasopismach:

Oshchepkova Anastasia
Lingvističeskaâ reprezentaciâ hudožestvennogo koncepta ONA-ŽENŜINA (na materiale avtobiografičeskogo romana Marii Arbatovoj „Mne-46”).
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 46, strony: 389-399, rok wydania: 2016

Oshchepkova Anastasia
Стереотип женщины, сложившийся в обществах Польши и России (по данным свободного ассоциативного эксперимента)
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
rocznik: 2014, numer: 4, strony: 133-150, rok wydania: 2014

Artykuły w tomach zbiorowych:

Oshchepkova Anastasia
Концепт Я-женщина: стилистически сниженная лексика в романе М. Арбатовой „Меня зовут женщина
Redaktorzy: Piasecka Agata, Blumental Ija
W kręgu zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, rok wydania: 2014