Wiatrowski Przemysław

Artykuły w czasopismach:

Wiatrowski Przemysław
V sympozjum naukowe z cyklu „Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej” pt. „Frazeologia w stylach i gatunkach mowy”, Poznań, 7 listopada 2016 r.
Język Polski
rocznik: XCVII, numer: 1, strony: 150-154, rok wydania: 2017

Wiatrowski Przemysław
Sesja naukowa poświęcona pamięci Zofii Zierhofferowej
Język Polski
rocznik: XCVII, numer: 3, strony: 145-148, rok wydania: 2017

Wiatrowski Przemysław
„Radość i nadzieja, smutek i trwoga” w nabożeństwie drogi krzyżowej. Wybrane aspekty ewolucji dyskursu religijnego w XX wieku na przykładzie leksyki dotyczącej uczuć, Biblioteka „LingVariów”, t. 20, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ss. 255
Poznańskie Studia Polonistyczne.Seria Językoznawcza
rocznik: 24 (44), numer: 1, strony: 211-218, rok wydania: 2017

Wiatrowski Przemysław
Międzyjęzykowa ekwiwalencja związków frazeologicznych z apelatywnym komponentem relewantnym kulturowo. Na przykładzie indonezyjskich połączeń wyrazowych i ich polskich odpowiedników
Kwartalnik Językoznawczy
rocznik: 2015, numer: 1-2, strony: 62-175, rok wydania: 2017

Kaczmarek Karolina, Matulewska Aleksandra, Wiatrowski Przemysław
The Methods of Expressing Obligation in English, Hungarian, and Polish Statutory Instruments: Comparative Analysis of Selected Aspects of Deontic Modality
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
rocznik: 2016, numer: 61/1, strony: 1-30, rok wydania: 2016

Wiatrowski Przemysław
O tłumaczeniach Nowego Testamentu na język indonezyjski (na przykładzie greckiego leksemu άρτος)
Język. Religia. Tożsamość
rocznik: 2016, numer: 1(13), strony: 267-286, rok wydania: 2016

Wiatrowski Przemysław
Bogusław Dunaj, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Część 1. Fonetyka i fonologia, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Tarnów 2015, ss. 95
Poradnik Językowy
rocznik: 2015, numer: 6, strony: 108-113, rok wydania: 2016

Wiatrowski Przemysław
Sprawozdanie z IV sympozjum naukowego z cyklu „Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej” pt. „Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich”, Poznań, 18 listopada 2014 r.
Poradnik Językowy
rocznik: 2015, numer: 4, strony: 123-127, rok wydania: 2015

Wiatrowski Przemysław
Anna Piotrowicz, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, tom 16: Życie towarzyskie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, 239 s.
Poradnik Językowy
rocznik: 2015, numer: 5, strony: 114-118, rok wydania: 2015

Wiatrowski Przemysław
Frazeologizmy w językach indonezyjskim i polskim – w poszukiwaniu ekwiwalentów tłumaczeniowych
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
rocznik: 2015, numer: 29, strony: 137-158, rok wydania: 2015

Wiatrowski Przemysław
Agnieszka Rosińska-Mamej, Fonetyka i fonologia języka polskiego. Skrypt dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, ss. 99
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
rocznik: 2015, numer: 29, strony: 171-178, rok wydania: 2015

Wiatrowski Przemysław
Obraz emocjonalności w tekstach folkloru
Poznańskie Studia Slawistyczne
rocznik: 2015, numer: 9, strony: 511-519, rok wydania: 2015

Wiatrowski Przemysław
Morfologiczne wykładniki pozytywnych emocji w „Przewodniku Katolickim” z lat 1895–2005
Poznańskie Studia Slawistyczne
rocznik: 2015, numer: 9, strony: 165-183, rok wydania: 2015

Wiatrowski Przemysław
Cultural relevance of Indonesian phraseological units as contrasted with Polish
Jurnal Humaniora
rocznik: 2015, numer: 27(1), strony: 14-26, rok wydania: 2015

Wiatrowski Przemysław, Rybka Małgorzata
Przedmowa
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
rocznik: 2015, numer: 29, strony: 7-8, rok wydania: 2015

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wiatrowski Przemysław
Wilk w owczej skórze, czyli serigala berbulu domba. Uwagi o genezie wybranych polskich i indonezyjskich jednostek frazeologicznych
Redaktorzy: Dziamska-Lenart Gabriela, Liberek Jarosław
Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich
strony: 185-207, rok wydania: 2016

Wiatrowski Przemysław
Indonesian and Polish idioms – in search of translation equivalents
Redaktorzy: Haroon Haslina, Che Omar Hasuria, Goh Sang Seong, Ardi Norizah
Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-15 (PPA-15). 15th International Conference on Translation (ITC-15)
strony: 433-442, rok wydania: 2015

Wiatrowski Przemysław
O potrzebie nowego słownika wymowy polskiej
Redaktorzy: Sokólska Urszula
Odkrywanie słowa – historia i współczesność
strony: 491-502, rok wydania: 2015

Wiatrowski Przemysław
Realia Nusantary w świetle indonezyjskiej frazeologii
Redaktorzy: Szerszunowicz Joanna, Nowowiejski Bogusław, Ishida Priscilla, Katsumasa Yagi
Intercontinental Dialogue on Phraseology 3: Linguo-Cultural Research on Phraseology
strony: 577-599, rok wydania: 2015

Wiatrowski Przemysław
Ekwiwalencja słownikowa indonezyjskich i polskich idiomów
Redaktorzy: Olchowa Gabriela, Balowski Mieczysław
Języki słowiańskie w okresie przemian
strony: 107-125, rok wydania: 2015

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Piotrowicz Anna
Sekretarz redakcji: Wiatrowski Przemysław
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Poznań
ISSN: 2082-9825

Tomy zbiorowe:

Wiatrowski Przemysław, Rybka Małgorzata
Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach
Wydawnictwo Nauka i Innowacje
Seria: Poznańskie Spotkania Językoznawcze
Poznań 2015
ISBN: ISNN 2082-9825

Wiatrowski Przemysław, Rybka Małgorzata
Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach
Wydawnictwo Nauka i Innowacje
Seria: Poznańskie Spotkania Językoznawcze
Poznań 2015
ISBN: 2082-9825