Tomalak Katarzyna

Artykuły w czasopismach:

Tomalak Katarzyna
Portugalskie pieśni fado jako nośnik tożsamości kulturowej
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
rocznik: 2013, strony: 97-108, rok wydania: 2013

Tomalak Katarzyna
Czasowniki „być” w języku portugalskim – problemy semantyczne a dydaktyka
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2009, numer: 18, strony: 100-111, rok wydania: 2009