Juszczyk Konrad

Artykuły w czasopismach:

Karpiński Maciej, Czoska Agnieszka, Jarmołowicz-Nowikow Ewa, Juszczyk Konrad, Klessa Katarzyna
Aspects of Gestural Alignment in Task-oriented Dialogues
Cognitive Studies
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 1-17, rok wydania: 2018

Wojciechowska Sylwia, Juszczyk Konrad
Metaphor, metonymy and emotions
Poznań Studies in Contemporary Linguistics
rocznik: 50, numer: 1, strony: 1-13, rok wydania: 2014

Zabrocki Władysław, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Juszczyk Konrad
Wstęp
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2014, numer: 30, strony: 9-9, rok wydania: 2014

Juszczyk Konrad
Multimodalny model mentalny znaczeń w instrukcyjnych aktach dialogowych
Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
rocznik: 1, numer: 5, strony: 39-58, rok wydania: 2011

Karpiński Maciej, Jarmołowicz-Nowikow Ewa, Malisz Zofia, Szczyszek Michał, Juszczyk Konrad
Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i dorosłych
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2010, strony: 83-98, rok wydania: 2010

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kocoń Jan, Janz Arkadiusz, ... ..., Juszczyk Konrad, Klessa Katarzyna, Piasecki Maciej
Recognition of emotions, valence and arousal in large-scale multi-domain text reviews
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Paroubek Patrick
Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics
strony: 274-280, rok wydania: 2019

Juszczyk Konrad, Ciecierski Kamil
Kinemo Software: Towards automated gesture annotation with ms Kinect.
Redaktorzy: Brill Martin, Jonsson Gudberg, Schwab Frank
Research Network on Methodology for the Analysis of Social Interaction: Proceedings of the Ninth Meeting of MASI
strony: 10-11, rok wydania: 2017

Juszczyk Konrad, Kamasa Victoria
Ku metodzie identyfikacji wyrażeń metaforycznych dla polszczyzny na przykładzie rozmów o karierze zawodowej
Redaktorzy: Odelski Marcin, Knapik Aleksandra, Chruszczewski Piotr, Chłopicki Władysław
Niedosłowność w języku
strony: 177-186, rok wydania: 2016

Konat Barbara, Juszczyk Konrad
Multimodal Communication in Career Coaching Sessions: Lexical and Gestural Corpus Study.”
Redaktorzy: Kosecki Krzysztof, Badio Janusz
Empirical Methods in Language Studies
strony: 196-212, rok wydania: 2015

Juszczyk Konrad
Komunikacja naturalna versus komunikacja wirtualna. Symulacja dialogu w aplikacjach internetowych
Redaktorzy: Stasieńko Agnieszka, Stasieńko Jan
Dialog–konflikt
strony: 182-192, rok wydania: 0

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Zabrocki Władysław
Sekretarz redakcji: Juszczyk Konrad
Investigationes Linguisticae
Instytut Językoznawstwa
Poznań
ISSN: 1426-188X

Książki autorskie:

Juszczyk Konrad
Mądrość metafory: komunikacyjny model metafory kognitywnej
COACHSPACE
Poznań 2017
ISBN: 978-83-949279-0-5

Tomy zbiorowe:

Jelec Anna, Fabiszak Małgorzata, Juszczyk Konrad
V Gesture and Speech Interaction Proceedings.
Wydział Neofilologii UAM
Seria: vol. 4, issue 1-2/2017
Poznań 2017
ISBN: 2391-4033

Juszczyk Konrad, Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 5
Rys
Seria: Język w Poznaniu
Poznań 2015
ISBN: 978-83-65483-07-2

Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 4
RYS
Poznań 2014
ISBN: 978-83-63664-68-8

Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 3
Rys
Poznań 2012
ISBN: 978-83-63644-09-1

Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu. 2
Rys
Poznań 2011
ISBN: 978-83-60517-65-9

Jarmołowicz-Nowikow Ewa, Juszczyk Konrad, Malisz Zofia, Szczyszek Michał
GESPIN: Gesture and speech in interaction
Center for Speech and Language Processing AMU
Poznań 2009
ISBN: 78-83-926446-7-5