Hohensee Monika

Artykuły w tomach zbiorowych:

Hohensee Monika
Le collocazioni verbo-nominali nel campo semantico delle emozioni
Redaktorzy: Prüfer Paweł, Słowiński Przemysław
Włoskie i polskie osobliwości. Relacja, komplementarność, integracja. Peculiarità italiane e polacche Relazione, complementarietà, integrazione
strony: 295-312, rok wydania: 2014