Płowens Jakub

Artykuły w czasopismach:

Płowens Jakub
Intencjonalność wypowiedzi w gatunkach dziennikarskich
Zeszyty Prasoznawcze
rocznik: 3, numer: 4, strony: 127-143, rok wydania: 2010

Płowens Jakub
Próba analizy pragmalingwistycznej słownictwa wartościującego w prasie polskiej
Język Polski
rocznik: 2010, numer: 4, strony: 293-301, rok wydania: 2010