Dziergwa Roman

Artykuły w czasopismach:

Dziergwa Roman
„Łabędzi śpiew“ Ostrzeszowskiej Kolei Powiatowej?
Ostrzeszowska Kultura : historia, samorząd
rocznik: -, numer: 9, strony: 5-14, rok wydania: 2018

Dziergwa Roman
Verhungert – verscharrt – vergessen. Den Opfern des KZ-Außenlagers-Fünfte-ichen zum Gedenken. Volkshochschule des Landkreises Diepholz 2018, 271 ss.
Przegląd Zachodni
rocznik: 74, numer: 4, strony: 269-269, rok wydania: 2018

Dziergwa Roman
Skandal oder Engagement? Eine systemtheoretische Untersuchung zu Peter Handke und Botho Strauss nach 1989, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ss. 332
Przegląd Zachodni
rocznik: -, numer: 1, strony: 242-247, rok wydania: 2017

Dziergwa Roman
Anna Kargol, Strug. Miarą wszystkiego jest człowiek. Biografia . polityczna, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa-Kraków 2016
Przegląd Zachodni
rocznik: -, numer: 4, strony: 245-249, rok wydania: 2017

Dziergwa Roman
Rodzina Fibigerów a kultura muzyczna Ostrzeszowa
Ostrzeszowska Kultura : historia, samorząd
rocznik: -, numer: 2, strony: 6-7, rok wydania: 2017

Dziergwa Roman
Niemiecka Loża naukowa „Quatuor Coronati”
Merkuriusz Szymbarski
rocznik: -, numer: 1, strony: 0-0, rok wydania: 2017

Dziergwa Roman
Wielokulturowa Wielkopolska okiem „Wielkopolanina południowego”
Przegląd Wielkopolski
rocznik: -, numer: 2, strony: 4-13, rok wydania: 2016

Dziergwa Roman
Marek Rajch „Unsere andersartige Kulturpolitik.” Zensur und Literatur in der DDR und in der Volksrepublik Polen, Poznań 2015
Przegląd Zachodni
rocznik: -, numer: 1, strony: 205-209, rok wydania: 2016

Dziergwa Roman
Das Sanatorium der Verwandlung. Zur „immerwährenden“ Kreativität der polnischen Rezeption von Thomas Manns Zauberberg
Studia Niemcoznawcze
rocznik: -, numer: 58, strony: 177-197, rok wydania: 2016

Dziergwa Roman
Das Sanatorium der Verwandlung. Zur „immerwährenden“ Kreativität der polnischen Rezeption von Thomas Manns Zauberberg
Studia Germanica Posnaniensia
rocznik: -, numer: 37, strony: 91-108, rok wydania: 2016

Dziergwa Roman
Pogranicze jako fakt i kulturowa metafora
Rocznik Komparatystyczny
rocznik: 6, strony: 457-462, rok wydania: 2015

Dziergwa Roman
Bronisław Ferdynand Trentowski (1808-1869) a wolnomularstwo niemieckie. Afirmacje i antynomie
Hermaion
rocznik: -, numer: 4, strony: 77-85, rok wydania: 2015

Dziergwa Roman
Arthur Rhode und der Beginn des Ersten Weltkriegs im Süden der Provinz Posen
Jahrbuch Weichsel-Warthe
rocznik: 2015, numer: 1, strony: 42-47, rok wydania: 2015

Dziergwa Roman
Die Jüdische Gemeinde in Schildberg
Jahrbuch Weichsel-Warthe
rocznik: 2014, strony: 159-164, rok wydania: 2014

Dziergwa Roman
Emil Irmler. Ostrzeszowskie Seminarium Ewangelickie z Grabowską Toczką w tle
Ostrzeszowska Kronika Regionalna
rocznik: 7, strony: 34-39, rok wydania: 2014

Dziergwa Roman
Kornelia Ćwiklak, Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej, Universitas, Kraków 2013
Przegląd Zachodni
rocznik: -, numer: 3, strony: 299-301, rok wydania: 2014

Dziergwa Roman
Mirosław Ossowski, Literatura powrotów – powrót literatury. Prusy Wschodnie w prozie niemieckiej po 1945 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011
Studia Germanica Gedanensia
rocznik: -, numer: 30, strony: 264-267, rok wydania: 2014

Dziergwa Roman
Stefan H. Kaszyński, Krotka historia literatury austriackiej, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Poznan 2012
Studia Germanica Posnaniensia
rocznik: -, numer: 34, strony: 187-190, rok wydania: 2013

Dziergwa Roman
Renate Sternel-Rutz (Hg.), Leben und Werk der Posener Theologen D. Paul Blau und D. Karl Greulich. Beiträge zur Geschichte der Provinz Posen, Band 4: Deutscher Geschichtsverein (DGV) des Posener Landes e.V.
Studia Germanica Posnaniensia
rocznik: -, numer: 34, strony: 201-203, rok wydania: 2013

Artykuły w tomach zbiorowych:

Dziergwa Roman
Musik in Antonin. Prinz Anton Radziwill und Chopin auf den Karten von Leo Hirschs Roman Elisa Radziwill. Die Jugendliebe Kaiser Wilhelms I. Beitrag zu einer (fast) vergessenen Liebesgeschichte
Redaktorzy: Grzywka-Kolago Katarzyna, Filipowicz Małgorzata , Jędrzejewski Maciej
Texte komponieren, von Klängen erzählen. Studien zu den Beziehungen von Literatur und Musik
strony: 179-192, rok wydania: 2019

Dziergwa Roman
Książka Marcelego Ranickiego Z dziejów literatury niemieckiej (1955) w kontekście estetyczno-politycznym okresu stalinowskiego w Polsce na przykładzie krytyki powieści braci Mannów i Ericha Marii Remarque’a
Redaktorzy: Wolting Monika, Jarosz-Sienkiewicz Ewa
Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności we współczesnej literaturze niemieckiego obszaru kulturowego
strony: 124-133, rok wydania: 2019

Dziergwa Roman
Fibigerowie – żydowscy ewangelicy i pionierzy budowy fortepianów a kultura muzyczna regionu
Redaktorzy: Morta Krzysztof
Żydowscy sąsiedzi
strony: 130-145, rok wydania: 2018

Dziergwa Roman
Peter Handke und Botho Strauss als Literaturstreiter nach 1989
Redaktorzy: Białek Edward , Huszcza Krzysztof, Lopuschanskyj Jaroslav
Kaffeehaus als Menschenrecht: Aufsätze zur österreichischen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts
strony: 271-279, rok wydania: 2017

Dziergwa Roman
Leo Hirsch i jego ‘ostrowskie’ opowiadanie "An der Grenze" w kontekście pogranicza kultur
Redaktorzy: Ćwiklak Kornelia, Galant Jan, Wegner Szymon
Pamięć pogranicza : granice w krajobrazie kulturowym regionu ostrowskiego
strony: 51-58, rok wydania: 2017

Dziergwa Roman
Polska recepcja "Czarodziejskiej góry" Thomasa Manna a "Castorp" Pawła Huellego. Doniosłość "prologu gdańskiego" w opinii międzynarodowej krytyki literackiej
Redaktorzy: Wolting Monika, Wolting Stephan
Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku
strony: 353-373, rok wydania: 2016

Dziergwa Roman
Pitschen und Kreuzburger Land in Lebenserinnerungen von Pastor Arthur Rhode
Redaktorzy: Biskup Rafał
Schlesien - Grenzliterarisch : Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen
strony: 221-230, rok wydania: 2015

Dziergwa Roman
Żelazne drogi a literatura polskiego romantyzmu
Redaktorzy: Gieba Kamila , Łastowiecki Janusz , Szott Mirosława
Kolej na kolej. Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej
strony: 13-21, rok wydania: 2015

Dziergwa Roman
Kępińscy i ostrzeszowscy Żydzi na kartach wspomnień Arthura Rhode
Redaktorzy: Morta Krzysztof
Lokalna społeczność żydowska
strony: 187-197, rok wydania: 2015

Dziergwa Roman
Tożsamość i nowe rodzaje dawnej obcości po katastrofie drugiej wojny światowej w powieści Mariana Pilota Pióropusz
Redaktorzy: Browarny Wojciech, Wolting Monika
Opcja niemiecka : o problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku
strony: 197-207, rok wydania: 2014

Dziergwa Roman
Śląsk i ziemia kluczborska w dziele pamiętnikarskim
Redaktorzy: Ćwiklak Kornelia, Galant Jan
Kultura lokalna
strony: 77-87, rok wydania: 2014

Dziergwa Roman
Rola komunikacji kolejowej w aktywizacji i modernizacji gospodarczej regionu ostrzeszowskiego
Redaktorzy: Marciniak Marek
250 lat poczty w Ostrzeszowie 1764-2014 na tle historii miasta i regionu, Sesja popularno – naukowa 18. marca 2014 roku
strony: 24-29, rok wydania: 2014

Dziergwa Roman
Remarque, Barbusse i Andrzej Strug. Doświadczenie pierwszej wojny światowej w twórczości Andrzeja Struga
Redaktorzy: Kargol Anna
Andrzej Strug : dzieło i czasy
strony: 197-203, rok wydania: 2014

Dziergwa Roman
„Poznańska loża /Świątynia Jedności/ Zum Tempel der Eintracht (1820-1938) po latach. Polsko-niemieckie dziedzictwo a dzień dzisiejszy”
Redaktorzy: Karolczak Kazimierz , Sroka Łukasz
Masoneria polska w kraju i na emigracji
strony: 24-42, rok wydania: 2012

Dziergwa Roman
Śląskie obecności E. T. A. Hoffmanna - stare ślady i nowe impulsy
Redaktorzy: Grzywka Katarzyna
Kultura, literatura, język : pogranicza komparatystyki : prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 70. rocznicę urodzin. T.1
strony: 226-231, rok wydania: 2012

Dziergwa Roman
Krieg und Provinz : zu Arthur Rhodes Publizistik in der Anfangsphase des Ersten Weltkriegs 1914-1918
Redaktorzy: Kardach Magdalena, Płomińska-Krawiec Ewa
Literarische Erfahrungsräume : Zentrum und Peripherie in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts
strony: 169-179, rok wydania: 2009

Dziergwa Roman
Die Breslauer Literaturforscherin auf der Suche nach einem Sucher. Über die erste polnische Biographie Klaus Manns – eines Europäers, Schriftstellers und antifaschistischen Kämpfers
Redaktorzy: Białek Edward
Auf der Suche nach Humanitas : Festschrift für Prof. Dr. Irena Światłowska-Prędota
strony: 13-20, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Dziergwa Roman
Dziedzictwo wielokulturowego pogranicza a tożsamość. Obraz południowych rubieży Wielkopolski w literaturze polskiej i niemieckojęzycznej XIX i XX wieku
ANC
Ostrzeszów 2015
ISBN: 978-83-942259-0-2

Tomy zbiorowe:

Orłowski Hubert, Karolak Czesław, Dziergwa Roman
Quellentexte zur deutschsprachigen Literatur und Kultur. Bd. 2: Von der Aufklärung bis zur Weimarer Klassik
Wydawnictwo Poznańskie
Poznań 2010
ISBN: 978-83-7177-679-3