Górny Mirosław

Artykuły w czasopismach:

Górny Mirosław
Wpływ cyfryzacji infrastruktury informacyjnej na procesy badawcze w humanistyce. Wybrane aspekty zjawiska
Zagadnienia Informacji Naukowej
rocznik: 55, numer: 2, strony: 137-155, rok wydania: 2017

Lewandowski Rafał, Górny Mirosław, Catlow John
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) 5: 441 - 449, 2016 _____________ ____ Received: 1 1 . 5 .2016 Ac cepted: 21.5.2016 ISSN 2241 - 1925 © ISAST Characteristics of r eader account statu s as indicator s f or predicting the
QQML an International Journal of Library and Information Scienc
rocznik: 2016, numer: 5, strony: 441-449, rok wydania: 2016

Górny Mirosław, Catlow John
Evaluating Polish digital libraries from the perspective of non-academic users
The Electronic Library
rocznik: vol. 33, strony: 714-729, rok wydania: 2015

Górny Mirosław, Catlow John, Lewandowski Rafał
Digital libraries as a test bed for evaluating the effectiveness of information searching in OCR-processed texts
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries
rocznik: 2015, strony: 143-152, rok wydania: 2015

Górny Mirosław
Model indywidualnej przestrzeni informacyjnej w procesie badawczym
Zagadnienia Informacji Naukowej
rocznik: 53, numer: 2, strony: 18-30, rok wydania: 2015

Górny Mirosław
Key users of Polish digital libraries
The Electronic Library
rocznik: 30, numer: 4, strony: 543-556, rok wydania: 2012

Górny Mirosław
Ocenianie systemów informacyjnych przez użytkowników - problemy projektowania badań i interpretacji wyników.
Forum Bibliotek Medycznych
rocznik: 5, numer: 1, strony: 413-424, rok wydania: 2012

Górny Mirosław, Catlow John, Lewandowski Rafał
The state of development of digital libraries in Poland
Program
rocznik: 44, numer: 3, strony: 207-214, rok wydania: 2010

Górny Mirosław, Lewandowski Rafał, Catlow John
Keyword binding as a method of reducing the length of indexes in library catalogues
Biblioteka
rocznik: 22, numer: 13, strony: 101-110, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Górny Mirosław
Polityka biblioteczna
Redaktorzy: Migoń Anna
Encyklopedia książki
strony: 403-405, rok wydania: 2017

Górny Mirosław
Biblioteki cyfrowe
Redaktorzy: Migoń Anna
Encyklopedia książki
strony: 262-264, rok wydania: 2017

Górny Mirosław
Biblioteka. Procesy biblioteczne.
Redaktorzy: Migoń Anna
Encyklopedia książki
strony: 282-287, rok wydania: 2017

Górny Mirosław, Lewandowski Rafał
Metody i techniki diagnozowania systemów informacyjnych – podejście teleologiczne
Redaktorzy: Sapa Remigiusz
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna
strony: 173-186, rok wydania: 2017

Górny Mirosław
Nauka o informacji jako dyscyplina naukowa
Redaktorzy: Babik Wiesław
Nauka o informacji
strony: 19-36, rok wydania: 2016

Górny Mirosław
The importance of the study of Individual Information Space for library science
Redaktorzy: Anwar Siti Dahsiar
Proceedings of the International Conference on Library and Information Science
strony: 86-103, rok wydania: 2016

Górny Mirosław, Catlow John, Lewandowski Rafał
Students as Users of Digital Libraries
Redaktorzy: Katsirikou Anthi
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries
strony: 861-869, rok wydania: 2015

Górny Mirosław
Intensity of information system use as a factor in evaluations made by information users.
Redaktorzy: Korycińka-Huras Agnieszka
Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym
strony: 311-320, rok wydania: 2014

Górny Mirosław, Catlow John, Lewandowski Rafał
Digital libraries as a test bed evaluating the effectiveness of information searching in OCR-processed texts.
Redaktorzy: Korycińka-Huras Agnieszka
Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym
strony: 320-341, rok wydania: 2014

Górny Mirosław
O formułowaniu problemów badawczych w nauce o informacji
Redaktorzy: Sosinska-Kalata Barbara
Nauka o informacji w okresie zmian
strony: 43-52, rok wydania: 2013

Górny Mirosław
Biblioteki cyfrowe w pracy naukowca humanisty
Redaktorzy: Janiak Małgorzata, Krakowska Monika, Próchnicka Maria
Biblioteki cyfrowe
strony: 126-134, rok wydania: 2012

Górny Mirosław
Znaczenie badań funkcji w nauce o informacji
Redaktorzy: Bieńkowska Barbara
Książka zawsze obecna
strony: 31-38, rok wydania: 2010

Górny Mirosław
From the Old-fashioned Library to the Public Library: changes in the Cultural Functions of Polish Academic Libraries
Redaktorzy: Graves III William, Nyce James, Golden Janine, Williams Delmus
Advances in Library Administration and Organization
strony: 109-122, rok wydania: 2009

Górny Mirosław
Rozwój informatyki jako czynnik kształtujący funkcje infrastruktury informacyjnej
Redaktorzy: Migoń Krzysztof, Skalska-Zlat Marta
Universum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej
strony: 175-184, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Górny Mirosław, Głowacka Ewa
Mechanisms of the Formation and Evolution of Personal Information Spaces in the Humanities
Rys
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-39-3

Górny Mirosław
Procesy integracyjne w bibliotekach naukowych w połowie XX wieku
Rys
Poznań 2014
ISBN: 978-83-63664-47-3

Górny Mirosław, Wierzchoń Piotr
Polish digital libraries as a philologists
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2010
ISBN: 978-83-92644-68-2