Dzienisiewicz Daniel

Artykuły w czasopismach:

Fedorushkov Yury, Dzienisiewicz Daniel
Metoda wyodrębniania odtwarzalnych konstrukcji werbo-nominalnych języka rosyjskiego z korpusów tekstowych
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2019, strony: 379-394, rok wydania: 2019

Dzienisiewicz Daniel, Borchmann Łukasz, Wierzchoń Piotr, Graliński Filip
Re-research.pl: where Humanities Meet Computer Science
Computational Methods in Science and Technology
rocznik: (1) 2018, numer: 24, strony: 7-19, rok wydania: 2018

Graliński Filip, Dzienisiewicz Daniel, Wierzchoń Piotr
U bram lingwistycznej szczęśliwości, czyli kulisy projektu Odkrywka: cyfrowe zasoby kultury jako źródło mas danych językowych
Studia Sociologica
rocznik: (1) 2017, numer: 9, strony: 51-62, rok wydania: 2017

Dzienisiewicz Daniel
"U nas adin prokuror czestnyj czeławiek, a i on - prawdu skazat' - swinia" - "rossica" w felietonistyce Stanisława Michalkiewicza
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog. Białoruś - Rosja - Ukraina
rocznik: 2017, strony: 35-52, rok wydania: 2017

Dzienisiewicz Daniel, Wierzchoń Piotr
Z prac nad korpusem polsko- oraz rosyjskojęzycznych wiadomości przesyłanych na kartach pocztowych w drugiej połowie XX w. Zagadnienia transkrypcji i anotowania
Napis
rocznik: 2017, strony: 277-301, rok wydania: 2017

Dzienisiewicz Daniel, Wierzchoń Piotr, Graliński Filip
К вопросу о хронологизации русских заимствований в польском языке
Studia Rossica Gedanensia
rocznik: 2016, strony: 99-120, rok wydania: 2016

Dzienisiewicz Daniel
Сопоставительный анализ глаголов с семантикой чрезмерной интенсивности действия в русском и польском языках
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
rocznik: 2016, numer: 6, strony: 51-64, rok wydania: 2016

Dzienisiewicz Daniel, Fedorushkov Yury
Automatyzacja wizualizacji grafowej synonimów dla potrzeb dydaktyki języków obcych (na przykładzie przymiotników rosyjskich z prefiksem „без-” / „бес-”)
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
rocznik: 2014, numer: 4, strony: 33-48, rok wydania: 2014

Artykuły w tomach zbiorowych:

Dzienisiewicz Daniel, Graliński Filip, Świetlik Karol
System Odkrywka jako innowacyjne narzędzie informatyczne do badania polskiej leksyki potocznej. Przykłady zastosowania
Redaktorzy: Piotrowicz Anna, Witaszek-Samborska Małgorzata, Skibski Krzysztof
Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich
strony: 35-49, rok wydania: 2018

Graliński Filip, Dzienisiewicz Daniel, Wierzchoń Piotr
RE-RESEARCH.PL: naprzeciw współczesnym wyzwaniom archeologii językowej
Redaktorzy: Bańko Mirosław, Karaś Halina
Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii
strony: 43-57, rok wydania: 2018

Dzienisiewicz Daniel, Graliński Filip, Wierzchoń Piotr
Fast food pod lingwochronologizacyjną lupą: z historii szybkich posiłków z polszczyźnie pisanej
Redaktorzy: Żychlińska Justyna, Głowacka-Penczyńska Anetta
Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów
strony: 109-120, rok wydania: 2018

Dzienisiewicz Daniel
Kwantytatywne aspekty doboru haseł w słownikach (na materiale Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego)
Redaktorzy: Wawrzyńczyk Jan, Wierzchoń Piotr
Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii
strony: 79-102, rok wydania: 2017

Dzienisiewicz Daniel, Graliński Filip, Wierzchoń Piotr
Śledztwo lingwochronologizacyjno-fotodokumentacyjne: o truciu w polskim piśmiennictwie XIX i XX wieku
Redaktorzy:
Trucizny, trucicielki i truciciele. Medyczne i kulturowe aspekty trucia na przestrzeni dziejów
strony: 81-95, rok wydania: 2017

Borchmann Łukasz, Dzienisiewicz Daniel, Wierzchoń Piotr
From Printed Materials to Electronic Demonstrative Dictionary – the Story of the National Photocorpus of Polish and its Korean and Vietnamese Descendants
Redaktorzy:
Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference
strony: 680-702, rok wydania: 2017

Dzienisiewicz Daniel, Graliński Filip, Wierzchoń Piotr
Archikastrat, emancypaństwo i krytykretyni − głos lingwochronologizatorów w sprawie kreatywności językowej Adolfa Nowaczyńskiego
Redaktorzy: Cieśla Bartłomiej
Kreatywność językowa w literaturze i mediach
strony: 173-188, rok wydania: 2017

Dzienisiewicz Daniel, Wierzchoń Piotr
On the Japaneseness of Polish: A Linguochronological Approach
Redaktorzy: Iwanowski Marek
Opuscula Iaponica & Slavica. Vol 3
strony: 53-76, rok wydania: 2016

Dzienisiewicz Daniel
Майдановцы, евромайдауны i майданутые − z badań nad wpływem ukraińskiej rewolucji na język rosyjski
Redaktorzy: Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 6
strony: 45-53, rok wydania: 2015