Kryg Helena

Artykuły w czasopismach:

Kryg Helena
Zarys działalności niemieckiej szkoły ewangelickiej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie szkoły ewangelickiej w Zdunach
Studia Niemcoznawcze
rocznik: 2018, strony: 199-216, rok wydania: 2018

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kryg Helena
Niemiecki przez historię, historia przez niemiecki
Redaktorzy: Ciekańska Sylwia, Długosz Daria, Woźniak Beata
Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii
strony: 335-345, rok wydania: 2017