Kubaszczyk Joanna

Artykuły w czasopismach:

Kubaszczyk Joanna
Czy przekładoznawstwo to nauka oparta na solidnym fundamencie? Hipoteza podstawowych praw przekładoznawstwa
Między Oryginałem a Przekładem
rocznik: 2019, numer: 2(44), strony: 9-36, rok wydania: 2019

Kubaszczyk Joanna
Językowy obraz świata zdehumanizowanego: na przykładzie obrazu chorych umysłowo w powieści Elfriede Jelinek Die Klavierspielerin i jej przekładzie na język polski autorstwa Ryszarda Turczyna
Etnolingwistyka
rocznik: 2019, numer: 31, strony: 193-212, rok wydania: 2019

Kubaszczyk Joanna
Märchen schreiben und Fachsprache lernen: über das kreative Schreiben im Fachsprachenunterricht
Glottodidactica
rocznik: XLV, numer: 2, strony: 199-212, rok wydania: 2018

Kubaszczyk Joanna
\"Jego antycypacja pieczołowicie zaplanowanego życia po katastrofie dowodzi posiadania perspektywy\" - toponimy w powieści Güntera Grassa \"Die Rättin\" jako problem przekładoznawczy i literaturoznawczy
Porównania
rocznik: 2018, numer: 1 (22), strony: 199-218, rok wydania: 2018

Kubaszczyk Joanna
„Drzwi zamknięte” czy „otwarte bramy”, czyli tłumacz między profanum a sacrum
Poznańskie Studia Teologiczne
rocznik: 2018, numer: 33, strony: 287-300, rok wydania: 2018

Kubaszczyk Joanna
Qualitätsbewertung einer Übersetzung - von der Ontologie zur Axiologie
Glottodidactica
rocznik: 2017, strony: 55-75, rok wydania: 2017

Kubaszczyk Joanna
O ocenianiu i ewaluacji w translatoryce w kontekście rozumienia przekładu jako gry
Homo Ludens
rocznik: 2017, numer: 1(10), strony: 133-149, rok wydania: 2017

Kubaszczyk Joanna
Uschematyzowane wyglądy w teorii dzieła literackiego Romana Ingardena z perspektywy przekładu
Między Oryginałem a Przekładem
rocznik: XXIII, numer: 3 (37), strony: 9-25, rok wydania: 2017

Kubaszczyk Joanna
Przekład jako przedmiot przedstawiający: ku ontologicznej definicji przekładu
Przekładaniec
rocznik: 2016, numer: 32, strony: 194-210, rok wydania: 2016

Kubaszczyk Joanna
Wyobraźnia tłumacza a naoczność świata przedstawionego
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 14, numer: 14, strony: 89-100, rok wydania: 2014

Kubaszczyk Joanna
Przekład dzieła literackiego jako konkretyzacja
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2013, strony: 37-54, rok wydania: 2013

Kubaszczyk Joanna
Movierung und andere Wortbildungsmöglichkeiten sexusmarkierter Personenbezeichnungen im Polnischen und im Deutschen
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2006

Kubaszczyk Joanna
Übersetzungsäquivalente der substantivierten Adjektivwörter vom Typ das Neue, das Schöne (neutrale Abstrakta) im Polnischen
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2006

Kubaszczyk Joanna
Zu den Substantivkomposita des Polnischen aus kontrastiver Perspektive
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2006

Kubaszczyk Joanna
Wortbildungsentsprechungen der polnischen substantivierten Adjektive im Deutschen nach semantischen Gruppen
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2005

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kubaszczyk Joanna
Religiöse Symbolik als Übersetzungsproblem am Beispiel von "Brama Lednicka"
Redaktorzy: Sulikowski Piotr , Sulikowska Anna, Lesner Emil
Translation Landscapes - Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft
strony: 173-187, rok wydania: 2018

Kubaszczyk Joanna
Różnice między oryginałem a przekładem i ich ocena, czyli o ewaluacji przekładu
Redaktorzy: Mampe Joanna, Hinc Jolanta, Jarosz Adam
Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu
strony: 261-273, rok wydania: 2017

Kubaszczyk Joanna
Zur Übersetzung von Toponymen im Kontext der Übersetzungsbewertung
Redaktorzy: Sulikowski Piotr , Sulikowska Anna, Lesner Emil
Translation Landscapes - Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft
strony: 125-137, rok wydania: 2017

Kubaszczyk Joanna
Zu den polnischen Entsprechungsmöglichkeiten der Inkorporationen vom Typ N (NObj + V)
Redaktorzy: Bąk Paweł, Rolek Bogusława, Sieradzka Malgorzata
Text – Satz – Wort. Studien zur germanistischen Linguistik
strony: 76-86, rok wydania: 2014

Kubaszczyk Joanna
Obrazowanie w oryginale i przekładzie a naoczność świata przedstawionego
Redaktorzy: Stolarczyk-Gembiak Anna, Woźnicka Marta
Zbliżenia: językoznawstwo – literaturoznawstwo - translatologia
strony: 307-316, rok wydania: 2014

Kubaszczyk Joanna
Odstępstwa od językowej konwencji jako problem przekładu
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 207-216, rok wydania: 2013

Kubaszczyk Joanna
Poezja słowem tkana: Słowotwórcze lub -odtwórcze a może nazwo(od)twórcze problemy przekładowe
Redaktorzy: Piotrowska Maria, Dybiec-Gajer Joanna
Przekład – teorie, terminy, terminologia.
strony: 285-291, rok wydania: 2012

Błażek Agnieszka, Kubaszczyk Joanna
Wirtschaftsdeutsch für Linguisten in Polen - mögliche Fehlerursachen und Rückschlüsse für die Fachsprachendidaktik.
Redaktorzy: Badstübner-Kizik Camilla
Linguistik anwenden
strony: 247-260, rok wydania: 2011

Kubaszczyk Joanna
Zu Problemen deutsch-polnischer Wortbildungsübersetzung im Bereich Adjektiv am Beispiel der Adjektivgradation
Redaktorzy: Badstübner-Kizik Camilla
Linguistik anwenden
strony: 41-52, rok wydania: 2011

Kubaszczyk Joanna
„Dziecinniejesz w uścisku, malejesz w pieszczocie”, czyli o deminutywach i hipokorystykach w kontekście dialogu kultur i przekładu polsko-niemieckiego
Redaktorzy: Piotrowska Maria
Tłumacz wobec problemów kulturowych
strony: 187-197, rok wydania: 2010

Kubaszczyk Joanna
Wybrane problemy przekładu formacji słowotwórczych na przykładzie nawiązania słowotwórczego
Redaktorzy: Hejwowski Krzysztof
Tłumaczenie. Leksyka, frazeologia, styl.
strony: 158-163, rok wydania: 2010

Kubaszczyk Joanna
Adjektivische Vergleichsbildungen im Polnischen und im Deutschen und ihre Übersetzung
Redaktorzy: Wawrzyniak Zdzislaw, Sieradzka Malgorzata, Bąk Paweł
Texte und Translation
strony: 99-107, rok wydania: 2010

Kubaszczyk Joanna
Differenzierung der Diskurse am Beispiel der Movierung im Polnischen und im Deutschen unter besonderer Berücksichtigung der Übersetzungsschwierigkeiten
Redaktorzy: Henn-Memmesheimer Beate
Die Ordnung des Standard und die Differenzierung der Diskurse : Akten des 41. Linguistischen Kolloquiums in Mannheim 2006
strony: 229-239, rok wydania: 2009

Kubaszczyk Joanna
Genus i sexus w przekładzie jako problem gramatyczny i kulturowy
Redaktorzy: Hejwowski Krzysztof, Szczęsny Anna, Topczewska Urszula
50 lat polskiej translatoryki:materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, w dniach 23-25 listopada 2007 r.
strony: 337-385, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Kubaszczyk Joanna
Faktura oryginału i przekładu
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2016
ISBN: 978-83-01-18760-6

Kubaszczyk Joanna
Wortbilder und Übersetzungsbilder. Eine Untersuchung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia Germańska
Poznań 2011
ISBN: 978-83-232-2275-0

Kubaszczyk Joanna
Substantywizowany czasownik w przekładzie z języka niemieckiego na język polski.
Poznań 2007
ISBN:

Kubaszczyk Joanna
Przekład substantywizowanych wyrazów przymiotnych z języka niemieckiego na język polski.
Poznań 2006
ISBN: