Ławniczak Sonia

Artykuły w czasopismach:

Ławniczak Sonia
From a Safe Distance – Swedish Portrayal of World War II. Astrid Lindgren: Krigsdagböcker 1939-1945
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne
rocznik: 4/2018, numer: 23, strony: 109-119, rok wydania: 2018

Artykuły w tomach zbiorowych:

Ławniczak Sonia
Berättarglädje och trovärdighet. Om Peter Englunds sätt att skriva historia
Redaktorzy: Skrzypek Dominika, Niewiarowska-Rasmussen Ewa, Zborowski Piotr, Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Svenskan i Poznań. Studenttexter från Institutionen för skandinavistik
strony: 83-89, rok wydania: 2016