Lis Tomasz

Artykuły w czasopismach:

Lis Tomasz, Janachowska-Budych Marta
Intersektionelle Filmanalyse in der fremdsprachigen Kulturdidaktik am Beispiel des MigrantInnenbildes in ausgewählten Culture-Clash-Komödien
Glottodidactica
rocznik: 2019, strony: 39-53, rok wydania: 2019

Artykuły w tomach zbiorowych:

Janachowska-Budych Marta, Lis Tomasz
Stosunki polsko-niemieckie w nauczaniu o kulturze w ujęciu kontrastywnym. Doświadczenia i propozycje dydaktyczne
Redaktorzy: Trybus Krzysztof , Düring Michael , Junkiert Maciej
Polen und Deutsche in Europa : Beiträge zur internationalen Konferenz, 16. und 17. November 2015, Poznań = Polacy i Niemcy w Europie
strony: 315-328, rok wydania: 2018

Janachowska-Budych Marta, Lis Tomasz
Literatura międzykulturowa na zajęciach języka niemieckiego jako obcego – wyniki badania empirycznego
Redaktorzy: Düring Michael , Trybus Krzysztof
Polen und Deutsche in Europa : Beiträge zur internationalen Konferenz, 25. und 26. Oktober 2012, Kiel
strony: 115-124, rok wydania: 2014

Lis Tomasz
Miejsca pamięci narodowej w nauczaniu języków obcych.
Redaktorzy: Sznurkowski Przemysław, Pawlikowska-Asendrych Elżbieta, Rusek Beata
Neofilologie na przełomie tysiącleci. Najnowsze tendencje w literaturze, językoznawstwie, przekładzie i glottodydaktyce.
strony: 441-449, rok wydania: 2012

Lis Tomasz
Lokale Projektarbeit in der Euroregion Pro Europa Viadrina.
Redaktorzy: Busch Matthias , Lis Tomasz, Müller Darius
Lernen jenseits der Oder - Lehrerhandreichung für deutsch-polnische Unterrichtsprojekte. Konzepte und Materialien für regionalspezifische Unterrichtseinheiten in der Grenzregion
strony: 11-18, rok wydania: 2012

Lis Tomasz, Dziubek Dorota, Kotliński Maciej, Schneider Silvana, Schwickert Peter
Dampflokparade – ein interkulturelles Projekt rund um die Dampflokomotiven.
Redaktorzy: Busch Matthias , Lis Tomasz, Müller Darius
Lernen jenseits der Oder - Lehrerhandreichung für deutsch-polnische Unterrichtsprojekte. Konzepte und Materialien für regionalspezifische Unterrichtseinheiten in der Grenzregion
strony: 126-134, rok wydania: 2012

Lis Tomasz
Rozwój "kompetencji granicznej" poprzez pracę projektową w polsko-niemieckim regionie przygranicznym
Redaktorzy: Filipowicz-Tokarska Ksymena, Chojnowski Przemysław
Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
strony: 81-90, rok wydania: 2012

Tomy zbiorowe:

Weigl Anna, Nübler Norbert, Völkel-Bill Miriam, Lis Tomasz
Junge Slavistik im Dialog VII: Beiträge zur XII. Internationalen Slavistischen Konferenz
Verlag Dr. Kovač
Seria: Schriftenreihe Studien zur Slavistik
Hamburg 2018
ISBN: 978-3-8300-9943-7

Busch Matthias , Lis Tomasz, Müller Darius
Lernen jenseits der Oder - Lehrerhandreichung für deutsch-polnische Unterrichtsprojekte. Konzepte und Materialien für regionalspezifische Unterrichtseinheiten in der Grenzregion
Garmond Oficyna Wydawnicza
Poznań 2012
ISBN: 978-83-89250-03-2

Busch Matthias , Lis Tomasz, Müller Darius
Uczenie się po tamtej stronie Odry. Regionalne projekty edukacyjnych w regionie przygranicznym – koncepcje i materiały. Podręcznik dla nauczycieli.
Garmond Oficyna Wydawnicza
Poznań 2012
ISBN: 978-83-89250-08-7