Maciejewski Marcin

Artykuły w czasopismach:

Maciejewski Marcin
Persuasive Strategien auf den Internetseiten für Verhütungsmittel
Studia Germanica Posnaniensia
rocznik: 2018, strony: 105-205, rok wydania: 2018

Maciejewski Marcin
Słowa-klucze w dyskursie o antykoncepcji
tekst i dyskurs – text und diskurs
rocznik: 2017, numer: 10, strony: 41-61, rok wydania: 2017

Maciejewski Marcin
Ich bin katholisch/evangelisch, aber… als syntagmatisches Muster im religiösen Diskurs.
Linguistische Treffen in Wrocław
rocznik: 11, numer: 11, strony: 127-137, rok wydania: 2015

Maciejewski Marcin
Konventionen in der Kommunikation über die religiöse Identität. Ein deutsch-polnischer Vergleich
Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
rocznik: 2015, strony: 119-138, rok wydania: 2015

Maciejewski Marcin
Wir machen Kinder… Persuasives Handeln auf den Webseiten deutscher In-Vitro-Fertilisationszentren
tekst i dyskurs - text und diskurs
rocznik: 7, numer: 7, strony: 219-235, rok wydania: 2014

Maciejewski Marcin
Rola kompetencji retorycznej w kształceniu i pracy tłumacza.
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2008

Maciejewski Marcin
Institutionelle Schreibkultur. Eine neue Schlüsselkompetenz?
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2008

Maciejewski Marcin
Empirische Hypertextlinguistik. Überblick, Probleme und Perspektiven.
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2008

Maciejewski Marcin
Pragmalingwistyczne aspekty argumentowania.
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2005

Artykuły w tomach zbiorowych:

Maciejewski Marcin
30. Visuelle und sprachliche Handlungsmuster im Online-Diskurs über Homöopathie
Redaktorzy: Antos Gerd, Opiłowski Roman, Jarosz Józef
Online-Diskurse im interkulturellen Gefüge. Wissenstransfer, Öffentlichkeiten, Textsorten
strony: 161-181, rok wydania: 2018

Maciejewski Marcin
Bildrhetorik und In-vitro-Fertilisation. Visuelle Kommunikation auf den Internetseiten der Kinderwunschzentren
Redaktorzy: Antos Gerd, Opiłowski Roman, Jarosz Józef
Sprache und Bild im massenmedialen Text. Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum
strony: 215-226, rok wydania: 2014

Maciejewski Marcin
Persuasive Module als strategisches Gestaltungselement einer Webseite
Redaktorzy: Iakushevich Marina, Arning Astrid
Strategien persuasiver Kommunikation
strony: 131-146, rok wydania: 2012

Maciejewski Marcin
Zur kontrastiven Analyse kulturspezifischer Textsorten im WWW
Redaktorzy: Badstübner-Kizik Camilla
Linguistik anwenden
strony: 83-95, rok wydania: 2011

Maciejewski Marcin
Intertextuelle Relationen in der Hypertextstruktur
Redaktorzy: Bartoszewicz Iwona , Szczęk Joanna, Tworek Artur
Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge II
strony: 145-152, rok wydania: 2011

Maciejewski Marcin
Hipertekst jako przedmiot polskich i niemieckich badań tekstologicznych
Redaktorzy: Bilut-Homplewicz Zofia, Czachur Waldemar, Smykała Marta
Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy
strony: 310-324, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Maciejewski Marcin
Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej. Analiza na przykładzie internetowych prezentacji przedsiębiorstw
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język, Kultura, Komunikacja
Poznań 2009
ISBN: 978-83-232-1998-9

Maciejewski Marcin
Periodyczne publikacje przedsiębiorstw jako element ich lokalnej kompetencji komunikacyjnej. Perspektywa pragmalingwistyczna
Poznań 2005
ISBN:

Tomy zbiorowe:

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Kowalonek-Janczarek Monika, Maciejewski Marcin, Sopata Aldona
Aktuelle Probleme der angewandten Linguistik : Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język, Kultura, Komunikacja
Poznań 2011
ISBN: 9788323222033