Siekierska Marta

Artykuły w czasopismach:

Siekierska Marta
Obraz tęsknoty za Odessą-mamą (na przykładzie filmów Odessa... Odessa! Michale Boganim, Wszystko Jest Iluminacją Lieva Schreibera oraz Likwidacja Siergieja Ursuljaka)
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2019, numer: 44, strony: 133-141, rok wydania: 2019

Siekierska Marta
Kwestia żydowska w Odessie i jej wybrane kulturowe reprezentacje (Babel, Katajew, Schreiber)
Przegląd Rusycystyczny
rocznik: 2018, numer: 3, strony: 81-93, rok wydania: 2018

Siekierska Marta
Tematyka żydowska w literaturze rosyjskiej („Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2017, nr 27, M. Michalska-Suchanek, A. Lenart (red.), Literatura rosyjska a kwestia żydowska)
Iudaica Russica
rocznik: 2018, numer: 1, strony: 119-124, rok wydania: 2018

Siekierska Marta
Portret Odessy w filmie Michale Boganim Odessa…Odessa!
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog. Białoruś - Rosja - Ukraina
rocznik: 2017, numer: 7, strony: 165-173, rok wydania: 2017

Artykuły w tomach zbiorowych:

Siekierska Marta
Kulturowe obrazy Sarajewa na przykładzie filmu Joanny Zielińskiej Sarajevo Femme Fatale
Redaktorzy: Mizerova Simona, Plesník Lukáš
Slavica Iuvenum XIX
strony: 353-360, rok wydania: 2018

Siekierska Marta
Odeski półświatek Izaaka Babla oraz jego ekranizacje
Redaktorzy: Mizerova Simona, Plesník Lukáš
Slavica Iuvenum XVIII
strony: 247-253, rok wydania: 2017