Prokop Izabela

Artykuły w czasopismach:

Prokop Izabela
Kilka uwag o kontrastywnej analizie stylu
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 207-219, rok wydania: 2018

Prokop Izabela
Deutsche und polnische Ergänzungsfragen und Antworten auf sie
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2006

Artykuły w tomach zbiorowych:

Prokop Izabela
Kilka uwag o kontrastywnej analizie stylu
Redaktorzy: Komenda-Earle Barbara, Nerlicki Krzysztof, Sztandarska Katarzyna, Kasjanowicz-Szczepańska Monika
Cogito, ergo sum - Wortschatz, Kognition, Text. Professor Ryszard Lipczuk zum 70. Geburtstag gewidmet.
strony: 341-358, rok wydania: 2019

Prokop Izabela, Kic-Drgas Joanna
Kierunki badań nad językami specjalistycznymi w instytucie Lingwistyki Stosowanej
Redaktorzy: Stawikowska-Marcinkowska Agnieszka, Grzeszczakowska-Pawlikowska Beata
Języki specjalistyczne 2. Edukacja-perspektywy-kariera
strony: 28-39, rok wydania: 2019

Prokop Izabela
Idiolekt pszczelarza - wprowadzenie do projektu badawczego
Redaktorzy: Aleksandrzak Magdalena
Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką.
strony: 33-45, rok wydania: 2018

Prokop Izabela
O definicji aktu mownego raz jeszcze. Ujęcie antropocentryczne
Redaktorzy: Aleksandrzak Magdalena, Ciepielewska-Kaczmarek Luiza, Urban Anna
Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy
strony: 3-10, rok wydania: 2016

Prokop Izabela
Życzenia jako ekspresywny akt mowny
Redaktorzy: Kelletat Andreas, Meger Andreas
Worte und Wendungen: Texte für Erika Worbs mit Dank für zwei Jahrzehnte Germersheim
strony: 99-105, rok wydania: 2012

Prokop Izabela
Archaismen in der deutsch-polnischen Translation
Redaktorzy: Badstübner-Kizik Camilla
Linguistik anwenden
strony: 23-40, rok wydania: 2011

Książki autorskie:

Prokop Izabela
Pragmalingwistyka antropcentyryczna
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język- Kultura-Komunikacja
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3161-5

Prokop Izabela
Aspekty analizy pragmalingwistycznej
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2010
ISBN: 83-232-2149-4