Czasowniki posiłkowe w językach turkijskich

Jankowski Henryk
Redaktorzy: Majda Tadeusz
tytuł tomu zbiorowego: Studia z dziejów i kultury ludów tureckich
strony: 129-142
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013