e-HINDI dla Ciebie - prezentacja platformy do samodzielnej nauki hindi

Poniedziałek, 22 maja 2023, 13:15 - 14:45
Collegium Novum, Biblioteka

Na spotkaniu przedstawimy otwartą dla wszystkich platformę do samodzielnej nauki hindi – e-HINDI dla Ciebie (https://hindi4u.web.amu.edu.pl). Zaprosimy też na warsztaty języka hindi (nauka podstawowych zwrotów, wstęp do sylabariusza dewangari, prezentacja na temat komunikacji pozawerbalnej w Indiach. Spotkanie zwieńczymy relaksem przy klasycznej muzyce indyjskiej.

Prowadzący: Zespół e-Hindi dla Ciebie z Zakładu Azji Południowej UAM


At the meeting we will present an open platform “e-Hindi for you”, where you can learn Hindi on your own (https://hindi4u.web.amu.edu.pl). We’ll also give a short Hindi workshop (some basic expressions in Hindi, a concise introduction to the dewangari writing system, and useful information on nonverbal communication in India). At the end of the meeting we’ll chill out a bit listening to traditional Indian music.

Presenters: “E-Hindi for you” team from the AMU Department of South Asia Studies