Koncert “Pięć Stron Świata”

Niedziela, 21 maja 2023, 16:15 - 17:00
Ogród Botaniczny, Placyk betonowy (Duży namiot)

Supergrupa Pięć Stron Świata to wspólny projekt grupy osób zafascynowanych różnorodnością muzyczną świata i grających muzykę z różnych kręgów kulturowych. Grupa zawiązała się w 2017 roku trakcie przygotowań do obchodów Dnia Różnorodności Kulturowej na Wydziale Filologii UAM w Poznaniu. Od tamtego czasu kilkakrotnie występowała na uczelni i poza nią. Dynamicznie zmieniający się skład zespołu tworzą przede wszystkim pracownicy i studenci Wydziału Neofilologii, lecz także muzycy z innych wydziałów i spoza uczelni. Repertuar stanowią utwory oparte na tradycji muzycznej wielu kontynentów. Koncerty grupy to nie tylko śpiew i partie instrumentalne, lecz również taniec i elementy inscenizacji


The Five Sides of the Worlds is a project run by people fascinated by the diversity of music, who play music from a variety of cultures. The group came together in 2017 to play at the Cultural Diversity Days at the Faculty of Modern Languages and Literatures of Adam Mickiewicz University in Poznań. Since then Supergrupa have played both at and outside the university. The make-up of the group has been changing dynamically. The group mostly include the staff and students of the Faculty of Modern Languages and Literatures, but there are musicians from other faculties and from outside the university as well. The group play songs and music rooted in musical traditions of a number of continents. Their concerts include not only songs and music, but also dancing and some stage performance.