Nauka gry w boule

Niedziela, 21 maja 2023, 12:00 - 14:00
Ogród Botaniczny, Plac przy pawilonie letnim

Do Polski gra w boule zawitała po II wojnie światowej wraz z repatriantami powracającymi z Francji, którzy przywieźli ze sobą kule. Osiedlali się oni na ziemiach odzyskanych, szczególnie na południu Polski, na Dolnym Śląsku. Obecnie w naszym kraju działa 50 klubów zrzeszonych w Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowym. Zapraszamy do wspólnej nauki tej pięknej gry!


Boule arrived in Poland after World War 2, brough by returnees from France, who settled on the Regained Lands, most often in Lower Silesia in the south of Poland. Today the Polish Petanque Federation includes as many as 50 clubs. Come and learn to play this amazing game!


Zasady  gry w petanque:
 1. Rozgrywka toczy się pomiędzy dwiema drużynami lub dwiema osobami:
  • 3 graczy przeciw 3 graczom - „triplet”; grający używają po dwie kule
  • 2 graczy przeciw 2 graczom - „dublet”; grający używają po trzy kule
  • 1 gracz przeciw 1 graczowi - „singiel”; grający używają po trzy kule.
 2. Grać w kule można prawie na każdym terenie – może to być na przykład ubita ziemia lub żwir. Wyznacza się boisko o wymiarach 4x15 metrów (min. 3x12), ale do gry rekreacyjnej taka dokładność nie jest wymagana.
 3. Do gry używa się kul stalowych o określonych parametrach:
  • średnica: 70,5mm - 80mm,
  • waga: 650g – 800g,
  • i małej drewnianej kulki zwanej świnką lub z j. francuskiego „buszon”, „cochonnet”, albo z j. angielskiego „jack”.
 4. Drużynę rozpoczynającą rozgrywkę wybiera się losowo – najczęściej poprzez rzut monetą.
 5. Gracz rozpoczynający wybiera miejsce rzutu i umieszcza kółko do gry w wybranym miejscu. Obie stopy rzucającego muszą znajdować się wewnątrz kółka  i mieć kontakt z podłożem do momentu dotknięcia rzucaną kulą ziemi.
 6. Gracz rozpoczynający rzuca świnkę na odległość 6m - 1Om, zachowując odstęp 50 cm od przeszkody (mur, drzewo).
 7. Jeśli graczowi rzucającemu świnkę nie uda się umieścić jej zgodnie z przepisami, drużyna przeciwna ustawia świnkę w dowolnym miejscu.
 8. Gdy świnka jest umieszczona na boisku, nie wolno poprawiać ani zmieniać terenu boiska. Wolno jedynie zaklepać jedną dziurę powstałą w wyniku rzucania kulami (jedna przed każdym rzutem).
 9. Gracz rozpoczynający rzuca kulą stalową możliwie blisko świnki.
 10. Gracz drużyny przeciwnej rzuca kulą starając się umieścić swoją kulę bliżej świnki niż kula przeciwnika albo wybić kulę rywala.
 11. Grę kontynuuje drużyna, której kula jest dalej od świnki.
 12. Gdy drużynie  przegrywającej „skończą się” kule, drużyna przeciwna (osoba) dogrywa swoje kule.
 13. Gdy zespoły nie mają już kul, następuje obliczenie punktów. Wygrywający rozdanie dostaje tyle punktów, ile kul jest lepszych od najbliższej kuli przeciwnika.
 14. Drużyna (jeden z jej graczy), która wygrała rozdanie, umieszcza kółko w miejscu, gdzie znajdowała się świnka.
 15. Mecz wygrywa drużyna który pierwsza zgromadzi 13 punktów.

Uwaga: Przesunięcie świnki nie kończy gry, jeśli pozostaje ona w obrębie boiska. Wybicie świnki poza linie boiska powoduje „skasowanie” gry, chyba że jedna z drużyn nie ma już kul. W takiej sytuacji wygrywa drużyna, która ma jeszcze kule „na ręku”, zdobywając tyle punktów, iloma kulami dysponuje.