“Poznań - Praha. Setkejme se - poznejme se” - WFPiK

Poniedziałek, 22 maja 2023, 9:45 - 10:30
Collegium Novum, Sala C1

Prezentacja amatorskich filmów krótkometrażowych promujących Pragę i Poznań, których autorami są studenci bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM i studenci polonistyki Uniwersytetu Karola w Pradze biorący udział w projekcie Praha-Poznań. Setkejme se – poznejme se. W ramach projektu zrealizowano dwa cykle zajęć i warsztatów dziennikarsko-językowych, które kolejno odbyły się w Poznaniu (maj 2022) oraz Pradze (październik 2022). W efekcie poznajemy różnorodne spojrzenia na kulturowo bliskie choć jakże odmienne miasta.


We will show you short movies about Poznań and Prague, made by amateur filmmakers – students of Czech studies at the UAM Institute of Slavic Studies and students from Polish studies at the Charles University in Prague as part of the Prague-Poznań project Setkejme se – poznejme se. The project included two cycles of journalism and language classes and workshops, organized in Poznań (May 2022) and in Prague (October 2022). This gave young filmmakers a unique perspective on the two cities, which are both similar and different at the same time.