Sardana - wspólny taniec - dr Xavier Pascual Lopez

Poniedziałek, 22 maja 2023, 12:15 - 13:00
Collegium Novum, Biblioteka

Możesz sobie wyobrazić zespołowy taniec, którego celem jest, aby tancerze poruszali się jak najmniej w przestrzeni wokół siebie? Dzięki tym warsztatom dowiesz się, dlaczego oraz nauczysz się podstawowych kroków sardany, narodowego tańca katalońskiego, symbolu solidarności i jedności Katalończyków.


Sardana dance workshop

Can you imagine a group dance where the dancers are supposed to move in as limited space as possible? During the workshop you will find out why and you will

learn the basic steps of sardana, a national Catalan dance, a symbol of Catalan solidarity and unity.