Warsztaty bliskowschodnich tańców korowodowych

Niedziela, 21 maja 2023, 11:00 - 11:45
Ogród Botaniczny, Placyk betonowy (Duży namiot)

Anna Trąbała

Z wykształcenia jestem germanistką, ale drogi życiowe zaprowadziły mnie do sali tanecznej, w której brzmiały folkowe dźwięki i tak zaczęła się moja przygoda z tańcem.

Od ponad dziesięciu lat przemierzam taneczne szlaki, poznając tańce z różnych stron świata. Tak dotarłam do słonecznej Grecji, Bułgarii, Macedonii, Serbii, Albanii, Rumunii oraz Francji i Czech.

To, co znalazłam i co mi się spodobało, zabieram na prowadzone przeze mnie zajęcia i warsztaty. Chętnie dzielę się tym co kocham i znam. Tym razem zaprezentuję wybrane tańce bliskowschodnie.


Middle eastern dances, Anna Trąbała

I graduated in German studies, but different events took me to a dance hall filled with folk music and this is how my adventure with dance began.

I have been travelling the world of dancing for over ten years now, finding and learning different dances. My journey took me to the sunny Greece, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Albania, Romania as well as France and Czechia.

This is where I discovered and fell in love with different dances, which I then took with me to my dance classes and workshops. I am always keen to share what I know and what I love. This time I will teach you some middle eastern dances.