Warsztaty o Śląsku Cieszyńskim

Niedziela, 21 maja 2023, 12:00 - 13:00
Ogród Botaniczny, Polana piknikowa (Mały namiot)

Zapraszamy na wspólne malowanie skrzyni na wzór trówły cieszyńskiej. Na najmłodszych uczestników czekają kolorowanki i gra memory.

Trówła (zwana też truhlą) to solidnie zbudowana i ręcznie malowana skrzynia wianna ze Śląska Cieszyńskiego, która była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Bogatsze chłopskie rodziny nie szczędziły pieniędzy na zdobienia. Przeważało wzornictwo kwiatowe na brązowym, zielonym lub granatowym tle. Wewnątrz skrzyni znajdowała się niemalowana mała szufladka z wieczkiem (zwana przyskrzynkiem), w której przechowywano biżuterię, pieniądze, listy itd.

Warsztaty poprowadzi zakochana w Śląsku Cieszyńskim Swietłana Gaś.


Cieszyn Silesia workshop

Come and paint with us a trunk modelled after a Cieszyn keister. We also have colouring books and memory games.

“Trówła” (also known as “truhla”) is a sturdy hand-painted dowry chest used in Cieszyn Silesia, passed down from generation to generation. Wealthy farmer families spared no money to make them look beautiful. They were mostly painted in floral patterns on brown, green or navy blue backdrop. Inside the trunk there was a small unpainted drawer with a lid (called in Polish “przyskrzynek”) used to store jewellery, money, letters, etc.

The workshop is organized by Swietłana Gaś, an assistant professor at the Institute of Ethnolinguistics. Cieszyn Silesia is her passion.