Warsztaty WFPiK "Baw się razem z nami"

Niedziela, 21 maja 2023, 13:00 - 14:00
Ogród Botaniczny, Polana piknikowa (Mały namiot)

Proponujemy gry i zabawy dziecięce z różnych krajów (Chiny, Białoruś, Ukraina) wspólnie z dziećmi, które przyjdą z rodzicami do Ogrodu i zechcą się bawić oraz uczyć otwartości wobec innych kultur i zwyczajów. Słuchacze Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM będą też uczyć dziecięcych piosenek, rymowanek i łamańców językowych.


Play with us - WFPiK

We will teach you games and plays for children from different countries (China, Belarus, Ukraine), which will help you foster openness to other cultures and customs. Come and play with us! Students of the AMU School of Polish Language and Culture will also teach you children’s songs, rhymes and tongue twisters.