“Wolność ruchomej kreski - twórcy filmowi i bohaterowie Zagrzebskiej Szkoły Animacji” - WFPiK

Poniedziałek, 22 maja 2023, 10:30 - 11:15
Collegium Novum, Sala C1

Wykład połączony z projekcją wybranych filmów animowanych stanowi propozycję spotkania z chorwacką kinematografią - niezwykle ciekawym, a słabo obecnym w doświadczeniu odbiorczym polskich widzów elementem tamtejszej kultury. Dzieła filmowe zrealizowane pod szyldem Zagrzebskiej Szkoły Animacji do dzisiaj uważane są za jedne z najważniejszych dokonań twórczych chorwackich filmowców, zarówno ze względu na nowatorskie rozwiązania formalne, jak również - w kontekście czasu ich powstania - poruszaną problematykę. W czasie projekcji przedstawione zostaną tytuły zrealizowane w odmiennych poetykach, na przestrzeni trzech dekad, wśród nich nagrodzony w 1962 roku Oscarem w kategorii animacji krótkometrażowych Surogat Dušana Vukoticia.


The freedom of an animated line – filmmakers and movie characters of the Zagreb school of animated films

The lecture, followed by a screening of selected animated movies, is a unique opportunity to get to know Croatian cinematography, which is the part of Croatian culture still relatively unknown to the Polish audience. Today, films made by filmmakers from the Zagreb school of animated films are considered to be some of the most important creations of Croatian filmmakers, both because of their novel approach to form and the topics they cover, especially considering the time when they were made. The screening will include movies made in varying styles over the last three decades, including the 1962 Oscar winner, Surogat by Dušan Vukotić.