“Wpływ zachodniej kultury popularnej na współczesny język arabski” - dr Marcin Styszyński

Poniedziałek, 22 maja 2023, 14:00 - 14:45
Collegium Novum, Sala C3

Język arabski wciąż doświadcza dynamicznych zmian związanych z zachodnimi wpływami kulturowymi, społecznymi i gospodarczymi w poszczególnych krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Współczesne wyzwania sprawiają, że język arabski coraz bardziej odchodzi od klasycznej, skostniałej postaci i przybiera nowe formy, łączące formy dialektalne z zapożyczeniami oraz proponujące zupełnie nowatorskie słownictwo i wyrażenia.


The impact of Western popular culture on contemporary Arabic

The Arabic language in the Middle East and Northern Africa has been changing dynamically due to cultural, social and economic influences from the West. Contemporary challenges take Arabic further and further away from its classical, old form, and fuel the transformation into new forms combining dialects with borrowings and offering its users novel vocabulary.