Wystawa fotograficzna „Różnorodność kulturowa w obiektywie 2023"

Poniedziałek, 22 maja 2023, cały dzień
Collegium Novum, Hol budynku C

Pragnienie podróżowania łączy ludzi na całym świecie. Dzielimy się naszym spojrzeniem na piękno świata i ludzi pokazując różnorodność krajobrazową i kulturową (zdjęcia pracowników BFN).


Across the world - a photo exhibition

The desire to travel is shared by people throughout the world. This exhibition will show you how we see the beauty of the world and people, as well as the diversity of nature and cultures (photos by the staff of the Novum Library).