“Zwiedzając Barcelonę: opowieść o pewnym placu” - prof. Barbara Łuczak

Poniedziałek, 22 maja 2023, 9:45 - 10:30
Collegium Novum, Biblioteka

Diamentowy plac Mercè Rodoredy to jedno z najważniejszych dzieł w historii literatury katalońskiej. Opisane w nim miejsca, w szczególności tytułowy plac, staną się punktem wyjścia do opowieści o kilku wybranych momentach z dziejów Barcelony, od wieku XIX aż po współczesność.


A visit to Barcelona: a story of a square

The Diamond Palace by Mercè Rodoredo is one of the most important books in the history of Catalan literature. The places described in the book, with a special focus on the titular palace, will be a starting point for a story about selected moments in the history of Barcelona, spanning years from the 19th century to our present day.