“Życie migrantów jako temat niemieckojęzycznego rapu” - dr Michał Stefański

Poniedziałek, 22 maja 2023, 13:15 - 14:00
Collegium Novum, Sala C3

Mini-wykład będzie miał na celu przybliżenie doświadczeń polskich migrantów  w Niemczech Zachodnich w latach 80-tych XX wieku na przykładzie utworu “Ostblockerkämpferherz” autorstwa rapera Toony’ego z gościnnym udziałem Marka Fisa. Podczas wykładu słuchaczki i słuchacze zostaną zabrani w podróż do przeszłości, do czasów sprzed upadku Muru Berlińskiego, gdy Polacy w Niemczech Zachodnich szukali azylu i lepszego życia.


Migrant life in German rap

This short lecture aims to present the experience of Polish immigrants in West Germany in the 1980s, as described in the song “Ostblockerkämpferherz” by rapper Toony, featuring Marek Fis. We’ll take a trip down the memory lane to the times before the fall of the Berlin Wall, when Poles emigrated to West Germany in search of asylum and better life.