Din morfonologia limbii române contemporane: sandhi. Partea I

Cychnerski Tomasz
Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica
rocznik: 2011, numer: 1, strony: 309-314, rok wydania: 2011
język rumuński
typ: naukowy