Zarys asonansowego modelu piękna w komunikacji ludzkiej

Puppel Stanisław
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 12, numer: 12, strony: 17-22, rok wydania: 2012
język polski
DOI: https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.01
typ: naukowy