Ego i Alter Ego v paradygmi sučasnyh gumanitarnyh znan'

Kosmeda Tetyana
Mova. Kul'tura. Vzaemorozuminnâ: zb. naukovyh prac'
rocznik: 2011, strony: 78-88, rok wydania: 2011
język ukraiński
tytuł oryginalny Ego i Alter Ego v paradygmi sučasnyh gumanitarnyh znan'
typ: naukowy