Świat Hurqaliya w świetle doktryny szajchickiej

Piątak Łukasz
Studia Bliskowschodnie
rocznik: 4, numer: 1, strony: 75-81, rok wydania: 2011
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo