Non-nominative Subjects in Rajasthani and Central Pahari. The Status of the Ergative and Obligative Constructions

Stroński Krzysztof
Lingua Posnaniensis
rocznik: LII, numer: 1, strony: 81-97, rok wydania: 2010
język angielski
DOI: 10.2478/v10122-010-0007-9
projekt: Synchroniczne i diachroniczne aspekty ergatywności w hindi
typ: naukowy