Rozwój autonomii ucznia zdolnego w zakresie języka hiszpańskiego jako obcego i wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych na przykładzie inicjatyw realizowanych w ramach Olimpiady Języka Hiszpańskiego

Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
Konińskie Studia Językowe
rocznik: 1, numer: 3, strony: 303-320, rok wydania: 2013
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo