Animal coat colours (mainly of horses and cattle) mentioned in the 17th-century judicial book from the Crimea

Stefaniak-Rak Katarzyna
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 68, numer: 2, strony: 155-168, rok wydania: 2015
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo