Sammansättningar i Språkrådets nyordslistor: produktivitet och förståelighet

Kołaczek Natalia
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 17, numer: 1, strony: 4-18, rok wydania: 2015
język szwedzki
DOI: 10.1515/fsp-2015-0009
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo