Anna Gajdis: Odległa prowincja. Prusy Wschodnie w prozie pisarzy niemieckich (1866-1945). [Entlegene Provinz. Ostpreußen in der Prosa deutscher Schriftsteller]. Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2014, 282 S

Kardach Magdalena
Germanica Wratislaviensia
rocznik: -, numer: 140, strony: 343-347, rok wydania: 2015
język polski
typ: recenzja
obszar tematyczny: literaturoznawstwo