Automatyczna analiza morfologiczna jako narzędzie oceny poprawności wyrazów języka rosyjskiego.

Fedorushkov Yury
INVESTIGATIONES LINGUISTICAE
rocznik: 2005, strony: 33-43, rok wydania: 2005
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo